Hove Overdrev nedkastningsplads


Rapport over modtagelsen den 22. april 1945 på pladsen Hove Overdrev på Sjælland.

Intro

Flyet nedkastede 24 Fox-containere og 2 pakker med pistoler og håndgranater. En container havde åbnet sig ved sammenstød med et træ, så indholdet var spredt over et større område. En faldskærm havde ikke åbnet sig, hvorfor containeren havde boret sig ned i den bløde mosejord - og stod fast...

Flyet nedkastede 24 Fox-containere og 2 pakker med pistoler og håndgranater. En container havde åbnet sig ved sammenstød med et træ, så indholdet var spredt over et større område. En faldskærm havde ikke åbnet sig, hvorfor containeren havde boret sig ned i den bløde mosejord - og stod fast. Det tog sin tid at få samlet alt op og få ladningen kørt i depot i det gamle vandtårn i Gentofte. Sendingen bestod af 8 maskingeværer, 14 maskinpistoler, 3 Bazookas (panserværn), 72 karabiner, 318 håndgranater, 40 Gammongranater og 20 pistoler/revolvere.

22.04.1945

JULIANE

J

24

24

Politigruppe fra Gentofte

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Alan Hjorth Rasmussen: Tand for tunge, 1998, s. 39f.

Landsdel: Sjælland - Distrikt: København Pladsnr.: 59 - Pladsnavn: Hove Overdrev Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 10 - B3: Ved "Over" i Hove Overdr Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet. Alan Hjorth Rasmussen: Tand for tunge, 1998, s. 39f.