Hovby Kilde


Hovby Kilde med dåbsfad


Kildeblok (kirkebøsse)Faxe Kirke

Intro

i Hovby, lidt syd for Faxe, ligger Rosenkilden. Her har været kildemarket i forne tider. Kilden var en af mange såkaldte helligkilder, hvor man tillagde kildevandet helbreddende virkning.

Rosenkilden har haft flere navne som Sct. Hans Kilde og bare hovby kilde. Kildens placering neden for Faxe Banke har sikret, at der altid var vand i kilden, der har sin forsyning fra det sekundære, øverste vandlag, der løber oven på lerlaget. Den er nu udtørret, men var i mange år forsyning med kølevand til Rosenkilde mejeri, idet den lå i mejeriets kælder.

Senere (1838) er der opført et kildehus lidt fra mejeriet, hvor det også ligger i dag. Vandforsyningen kom fra kildevældet i mejeriet og fødrtes frem i en træledning og løb ude gennem et slangehovet i en kumme - en tidligere sandstens døbefond.

Kildehuset var blevet meget forfaldendt og blev i 1980 istandsat på privat initiativ.

Til kildens historie knytter sig traditionen om helbredende virkning af at drikke vandet og i den forbindelse opstod kildemarkedet såvel her på andre lokationer. Folk kom hertil på markedsdagene i juni og med dem markedsboder og gøgl og underholdning.

Kildeblokken, hvori man "ofrede" penge i forbindelse med det helbredende vand, stod oprindeligt ved kilden i Hovby, men befinder sig nu i Faxe Kirke - se atlasets artikel om Faxe kirke.