Hov


Luftfoto af del af landsbyen Hov på Langeland. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site 'Danmark set fra luften'.

Intro

Hov er nævnt første gang 1347 i formen Hov. Kilden kan dog også henvise til et andet Hov. Navnet er sandsynligvis en afledning af tillægsordet hor, der betyder høj.