Houstruplund
Intro

På Vendsyssel Historiske Museums magasin fandtes i 1983 en kasse med skeletrester, hvori en seddel med følgende oplysninger lå: Gdr. Th. Nielsen, Houstruplund. I mosen ved Boller Mølle fundet et foroverbøjet skelet, ca. 200 m NV for Møllegården, ca. 1 alen under jorden; Mosemergel."

Fra en tid, hvor man ikke var lige så omhyggelig med registrering som i dag, og hvor genstande og skeletter fundet i f.eks. moser ofte var i privat eje, så er denne sag ikke usædvanlig. Det, der gør, at Houstruplund alligevel kan skrives ind på Historisk Atlas, der jo kræver en specifik stedmæssig placering, er, at de få oplysninger, vi kender fra følgesedlen ved skelettet, lige præcis har været nok til en sandsynlig stedfæstelse af fundet. Arkæolog Per Lysdahl skriver på museumsagen: "Ifølge Anders L. Granborgs maskinskrevne manuskript om Tårs sogn (findes på VHM) ejede Emil Th. Nielsen Houstruplund i perioden 1941-1947. Gården bestod af matrikelnr. 39a og 2i af Tårs og Houstrup byer. Matrikelnummer 39a består af flere lodder. Det sydligste ligger i et moseområde nordvest for Boller Møllegård, og afstanden mellem Boller Møllegård og den sydligste del af moselodden er ca. 200 m. Det er altså her, at skellet må være fundet i perioden 1941-47." Ud fra de oplysninger Per Lysdahl hentede i arkiverne, ved vi altså, at skelettet er fundet i perioden 1941-47, og vi ved med meget stor sandsynlighed, hvor det er fundet.

Skelettet blev i 1983 sendt til Anthropologisk Laboratorium i København. Den antropologisk redegørelse lyder som følger:

"Spredte knogler af helt skelet. Kønnet kan ikke bestemmes.
Efter tandforholdene kan alderen skønnes til 16-18 år.
På grund af abnorm tidlig lukning af een af kraniesømmene (Sutura saittalis) er kraniet extremt langskallet. Det drejer sig om en overordentlig sjælden abnormalitet, hvis årsag er ukendt."

I et fund fra Sønder Knolde er der også tale om et skelet med abnomiteter.