House of Innovation


Jernbanegade 27


Facaden på Jernbanegade 27


Udsmykningen på Jernbanegade 27


Arkitekt Ernst Petersen

Intro

House of Innovation, Jernbanegade 27, er opført i 1924 som en filial af Nationalbanken. Tidligere skatteforvaltning. Arkitekten bag bygningen er Ernst Petersen.

Arkitekten, Ernst Petersen, dyrkede de nyklassicistiske idealer, der hviler på klassisk arkitektur og dekoration, der har præget mange byggerier i Kolding. Som et gennemgående træk hos Ernst Petersen er indgangspartiet ofte placeret asymetrisk og i en særlig sidebygning for at ophæve symmetrien.

Her er indgangspartierne, i dybe sandstensbeklædte lysninger, placeret i gavlen ud mod Fredericiagade. Det ene i et trappetårn. Mellem indgangspartierne rejser det fremskudte midterparti sig og ender i en trekantgavl.

Bygningen ligger med stor tyngde og værdighed. Det understreges af de høje smalle vinduesfag, der hviler på balustre, de brede kannelerede pilastre med rigt dekorerede og meget designede kapitæler i sandsten. Over taggesimsen samles pilastrene af et tværgående murstensbånd, der bærer det danske rigsvåben.


Ernst Heinrich Petersen (1883-1953) blev født i Hittfeld syd for Hamborg i provinsen Hannover. Han var af en gammel murerslægt fra Odense. Ernst Petersen kom i murerlære, gik på Odense Tekniske Skole og fortsatte på bygmesterskolen. Han havde fået interesse for at læse videre til akademisk arkitekt og bestod i 1905 optagelsesprøven til Akademiet på Charlottenborg.

1918 blev der udskrevet konkurrence om et Domhus i Kolding. Ernst Petersen deltog, og hans forslag blev valgt til udførelse. Kolding Kommune stillede som betingelse, at Ernst Petersen flyttede til Kolding. Familien flyttede til Schjørringsvej 4 i Kolding, hvor der også blev indrettet tegnestue.

Ernst Petersen fik straks masser af opgaver. En af hans første opgaver var den arkitektoniske udformning af Harteværket, som stod færdig i 1920. Ernst Petersen havde til sin død 12. april 1953 tegnet over 300 både offentlige og private bygninger hovedsagelig i Kolding og omegn.