Hou Skole


Hov Skole. 1971


Hov Skole. Begyndelse af 1970érne


Hou Skole. 2014

Intro

Efter kommunalreformen i 1970 blev det besluttet at bygge en ny skole til den voksende befolkning i byen. Den nye skole blev taget i brug i august 1971, gymnastiksalen dog allerede i 1969.

Efter kommunalreformen i 1970 blev det besluttet at bygge en ny skole til den voksende befolkning i byen. Den nye skole blev taget i brug i august 1971, gymnastiksalen dog allerede i 1969. Går man ind på skolen, vil man opleve et væld af kunstværker i gange og fællesrum. De fortæller alle historier om Hou – både byens lokale historie og de mange sagn, der er opstået på egnen. Kunsten er lavet i 1993 i projektet ”Herfra min verden går”. En gruppe af lokale kunstnere, ”Syntese”, arbejdede sammen med skolens elever, forskellige institutioner og beboere på egnen, og gravede i den lokale historie. Kunstnerne brugte derefter fortællingerne som inspiration til deres malerier, skulpturer og meget andet.