Hou Røn

Intro

Høu Røn er en langstrakt ø som ligger sydøst for Hov Havn. Øen er vildtreservat med adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli.

Sydøst for Hou Havn ligger Hou Røn. Det er en langstrakt banke af sand, en såkaldt barreø, som ligger omkring ti minutters sejlads fra Hou. Øen er på tolv hektar og opstod i begyndelsen af 1930’erne. I flere år var den oversvømmet ved højvande, men isskruningerne i isvintrene i 1940’erne gravede, som en anden gravemaskine, i den lave ø, og det bevirkede, at sandet aflejrede sig i de gravede huller. Engang bestod Rønnen af tre små øer. I dag har øen en frodig vegetation, et rigt fugleliv og er en yndet yngleplads for edderfugl, gråand, strandskade, svartbag, sølvmåge og toppet skallesluger. I de senere år har skarven også vist sin interesse for øen. For år tilbage havde rotter invaderet Rønnen, men problemet blev løst af en jæger fra Hou og hans hund Bob. Fritidsfiskerne sætter ruser og garn omkring øen, hvor der kan fanges både rejer og ål, og i jagtsæsonen kan der nedlægges fuglevildt. Mens det endnu var tilladt at indsamle mågeæg, tog mange Hou-borgere ud på Rønnen for at samle æg til husholdningen, ligesom byens bager købte æg til brug i bageriet. Hou Røn er vildtreservat, og i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli er der adgangsforbud på øen. Rønnen er under opsyn af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.