Hou Maritime Idrætsefterskole


Villa Bjørnkær. Omkring 1960


Villa Bjrønkær. Begyndelsen af 1900-tallet.

Intro

Hou Maritime Idrætsefterskole blev oprettet i 1989 med dengang 63 elever. I dag har skolen 160 elever

Efterskolen ”Hou Maritime Idrætsefterskole” har til huse i den gamle villa Bjørnkær. Skolen blev oprettet i 1989, og en del af skolen er indrettet i de gamle bygninger. Skolen kan have 160 elever og er udover sin høje faglighed kendt for sine populære linjefag: sejlads, håndbold, fodbold og outdoor. Villa Bjørnkær blev bygget i 1899 som enkesæde for godset Rathlousdal og Gersdorffslund. Det kom dog aldrig i brug som enkesæde, men forskellige medlemmer af Holstein-Rathlou-familien boede der i perioder. Omkring 1920’erne fungerede Bjørnkær som kur- og rekreationshjem for det bedrestillede borgerskab, der blev tilbudt ugentlige lægeundersøgelser og en hel vifte af behandlingstilbud: karbade, tørluftvarmeskab, dampkasse, hedlufts-behandling, massage, solbade og havbade. Alt sammen kombineret med sund kost, ro og idyllisk beliggenhed. Baggrunden for dette var en ny holdning til naturens betydning for helsen. F.eks. blev havbadning i begyndelsen primært opfattet som en sundhedsmæssig praksis. Storbyerne i 1800-tallets industrisamfund var sundhedsfarlige levesteder, hvor sygdom og epidemier kostede mange menneskeliv. Gradvist gik det op for lægerne, at det var selve byens miljø, den var gal med. De øde strande – storbyens modsætning – blev en del af lægevidenskabens modsvar med frisk havluft, masser af sollys og havbade. I begyndelsen af 1940’erne blev Bjørnkær solgt til gårdejer Timm. Han lavede en stor ombygning af hovedbygningen og han begyndte udstykningen af sin landbrugsjord til byggegrunde til den voksende by. Gården har senere haft forskellige ejere, bl.a. var der en overgang indrettet lædervarefabrik i avlsbygningerne – her blev lavet Piolet-skoletasker indtil 1987.