Hotel Saxildhus


Det er især på bygningens kviste og gavle, at bygningens nybarokke og nationalromantiske formsprog viser sig.


Facaden på Saxildhus, hvor Saxildhus Konditori i 1905 blev grundlagt.


Mosaikvægstykket ved porten til gården er en senere tilføjelse og en fin lille pause mellem de to bygninger.

Intro

Hotel Saxildhus, Jernbanegade 39. Bygget som fire ejendomme i herredsfoged Saxilds have, deraf navnet Saxildhus. I 1905 blev der indrettet konditori i bygningen.

Bygherrens navne er angivet i de 4 kvistes vindskeder.
Tårnet er det sidst tilkomne og har tydelig reference til tårnet på Koldinghus. Navnetræk og ornamentik i skønvirkestil. Facaden brydes af altaner, karnapper og fremskudte planer.
Det er især på tagetagens kviste og gavle bygningens nybarokke og nationalromantiske formsprog viser sig. I perioden var det vigtigt at forholde sig til nationale temaer og motiver med rod i den nordiske bygningskultur og håndværkstraditioner. Der ses træudskæringer, fuglehuse, spir og varierede vinduesformer. Bygningen fremstod oprindelig i røde mursten med rød tegl, men blev omkring 1990’erne malet hvid og fik mørk grønne tegl. En radikal ændring af facadens udtryk. Navnelogo i neon er integreret i facaden.
Mosaikvægstykke ved port til gård er en senere tilføjelse og en fin lille pause mellem de to bygninger. Et meget sammensat bygningsværk.


Konditoriet er grundlagt i 1905 af Bertram Knudsen, der var søn af toldassistent C. L. Knudsen. Efter læretid hos P. Sørensen blev han videreuddannet i København og på en Amerikabåd.
Bertram Knudsen begyndte i det små på Banegårdspladsen, hvor han lejede lokaler i den nyopførte Saxildhusbygning fra november 1905. Han fik stor succes takket være god kvalitet og god service kombineret med et stort forretningstalent, og i 1919, da Banegårdspladsen blev udvidet, bekostede han et bredt fortov foran konditoriet, der nu også var blevet restaurant, så han kunne få gang i udendørsservering om sommeren. I 1930 havde han 20 mennesker beskæftiget, og fremgangen fortsatte også med hoteldrift.
Da Bertram Knudsen døde i 1954, var Saxildhus Konditori landskendt for sine fremragende flødekager, kransekage, der blev indpakket i træ-æsker til forsendelse og gavebrug, og hjemmelavet chokolade i sølv- og guldæsker. Hans slogan "Det er smø´ret, der gør´et" dækkede over, at der på Saxildhus aldrig blev brugt margarine, og marcipanmassen var af speciel god kvalitet og altid fra Odense Marcipanfabrik.
I 1950 omdannedes virksomheden til et aktieselskab, Bertram Knudsen & Søn A/S. Sønnen Stig var død ved en trafikulykke i 1935. Efter Bertram Knudsens død gik det langsomt ned ad bakke for virksomheden. En turbulent periode sluttede med, at bygmester Per Glerup i 1976 købte bygningen. Han fortsatte selv hoteldriften, mens bageriet blev forpagtet ud. Det lukkede i 1988 og erstattedes af en pub, der lukkede i 2012. Der er to restauranter i bygningen, som begge er forpagtet ud.

I 2004 blev bygningen, der oprindelig stod i røde mursten, malet hvid. Huset hed Saxildhus fordi grunden lå i herredsfoged Saxilds have.


D. 13 februar blev Holger Jensen og Erik Pedersen, også kendt under dæknavnene "Hugo" og "Per", på dramatisk vis arresteret af Gestapo på Hotel Saxildhus. De var betydningsfulde sabotageledere i modstandsbevægelsens Region III (Sydjylland), og arrestationen var et stort tab for modstandsbevægelsen. Erik Pedersen blev efter arrestationen ført til Staldgården og dernæst overført til Vestre Fængsel. D. 10 marts blev han dømt til døden og henrettet samme dag i Ryvangen. Holder Jensen blev ligeså ført til Staldgården, men den lokale tyske besættelsesmagt fandt nytte af hans kompetencer som skrædder til at sy deres uniformer, hvilket sparrede ham fra at lide samme skæbne som Pedersen.