Hotel Saxildhus


Det er især på bygningens kviste og gavle, at bygningens nybarokke og nationalromantiske formsprog viser sig.


Facaden på Saxildhus, hvor Saxildhus Konditori i 1905 blev grundlagt.


Mosaikvægstykket ved porten til gården er en senere tilføjelse og en fin lille pause mellem de to bygninger.

Intro

Hotel Saxildhus, Jernbanegade 39. Bygget som fire ejendomme i herredsfoged Saxilds have, deraf navnet Saxildhus. I 1905 blev der indrettet konditori i bygningen.

Bygherrens navne er angivet i de 4 kvistes vindskeder.
Tårnet er det sidst tilkomne og har tydelig reference til tårnet på Koldinghus. Navnetræk og ornamentik i skønvirkestil. Facaden brydes af altaner, karnapper og fremskudte planer.
Det er især på tagetagens kviste og gavle bygningens nybarokke og nationalromantiske formsprog viser sig. I perioden var det vigtigt at forholde sig til nationale temaer og motiver med rod i den nordiske bygningskultur og håndværkstraditioner. Der ses træudskæringer, fuglehuse, spir og varierede vinduesformer. Bygningen fremstod oprindelig i røde mursten med rød tegl, men blev omkring 1990’erne malet hvid og fik mørk grønne tegl. En radikal ændring af facadens udtryk. Navnelogo i neon er integreret i facaden.
Mosaikvægstykke ved port til gård er en senere tilføjelse og en fin lille pause mellem de to bygninger. Et meget sammensat bygningsværk.


Konditoriet er grundlagt i 1905 af Bertram Knudsen, der var søn af toldassistent C. L. Knudsen. Efter læretid hos P. Sørensen blev han videreuddannet i København og på en Amerikabåd.
Bertram Knudsen begyndte i det små på Banegårdspladsen, hvor han lejede lokaler i den nyopførte Saxildhusbygning fra november 1905. Han fik stor succes takket være god kvalitet og god service kombineret med et stort forretningstalent, og i 1919, da Banegårdspladsen blev udvidet, bekostede han et bredt fortov foran konditoriet, der nu også var blevet restaurant, så han kunne få gang i udendørsservering om sommeren. I 1930 havde han 20 mennesker beskæftiget, og fremgangen fortsatte også med hoteldrift.
Da Bertram Knudsen døde i 1954, var Saxildhus Konditori landskendt for sine fremragende flødekager, kransekage, der blev indpakket i træ-æsker til forsendelse og gavebrug, og hjemmelavet chokolade i sølv- og guldæsker. Hans slogan "Det er smø´ret, der gør´et" dækkede over, at der på Saxildhus aldrig blev brugt margarine, og marcipanmassen var af speciel god kvalitet og altid fra Odense Marcipanfabrik.
I 1950 omdannedes virksomheden til et aktieselskab, Bertram Knudsen & Søn A/S. Sønnen Stig var død ved en trafikulykke i 1935. Efter Bertram Knudsens død gik det langsomt ned ad bakke for virksomheden. En turbulent periode sluttede med, at bygmester Per Glerup i 1976 købte bygningen. Han fortsatte selv hoteldriften, mens bageriet blev forpagtet ud. Det lukkede i 1988 og erstattedes af en pub, der lukkede i 2012. Der er to restauranter i bygningen, som begge er forpagtet ud.

I 2004 blev bygningen, der oprindelig stod i røde mursten, malet hvid. Huset hed Saxildhus fordi grunden lå i herredsfoged Saxilds have.