Hotel Prindsen


Prindsen i Algade, Roskilde. Reklame for det gamle gæstgiveri Prindsen, o. 1850.


Prindsens Teater- og festsal. Den nyrestaurerede festsal, der i dag har fået navnet Guldaldersalen.


Hjørnedekoration. Detalje fra festsalens loft, der ved restaureringen har fået påført ny ægte guld.


Hotel Prindsen by night. Det nye Prindsen opført 1875 - med fuld kælder, to etager og kvist.

Intro

Hotel Prindsens historie går tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, hvor den åbnede som kongelig privilegeret gæstgivergård i Roskildes hovedgade, Algade. I 1800-tallet hed kroværten kaptajn Sveistrup. Han gjorde Prindsen landskendt for ”den raske Opvartning og de gode Spise- og Drikke-Varer”...

Hotel Prindsens historie går tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, hvor den åbnede som kongelig privilegeret gæstgivergård i Roskildes hovedgade, Algade. I 1800-tallet hed kroværten kaptajn Sveistrup. Han gjorde Prindsen landskendt for ”den raske Opvartning og de gode Spise- og Drikke-Varer”. Efter hans død blev stedet i 1874 overtaget af en kreds af byens borgere. De lod de gamle bygninger blive revet ned og opførte en ny palælignende bygning i tre etager tegnet af Det kongelige Teaters arkitekt, Ole Pedersen. Prindsen er i dag fredet. ''Bal i den borgerlige'' I "Livsens Ondskab" genopliver forfatteren Gustav Wied stemningen i festsalen på Hotel Prindsen: ”… den store Gaskrone tændt og paa Siden af de seks forgyldte Pillespejle straalede Kandelabre. Hoved ved Hoved i tætte Rækker sad Publikum; Herrerne i Kjole og hvidt, og Frøknerne og Fruerne i deres vildeste Toiletter. Der herskede en næsten andagtsfuld Stilhed i Rummet. Man vovede næppe at drage Aande, saa spændt var man.” Prindsen var ikke blot Roskildes førende gæstgiveri, men dannede både før og efter sin ombygning ramme om byens og borgerskabets kultur- og selskabsliv. Til Prindsen hører en teater- og festssal opført i klunketidens stil med barneengle, ornamenter i bladguld og søjler med illusionsmalerier. Salen er blevet restaureret i 2000.