Hotel Nyborg Strand


Hotel Nyborg Strand, den ældste bygning.


Hotel Nyborg Strand i begyndelsen af det 21. århundrede.

Intro

Et moderne mødested med rødder i et gammelt badehotel.

I årene før 1. verdenskrig påbegyndtes i Danmark en lang række badehoteller. De var velbeliggende og arkitektonisk set ofte spændende med tårne, karnapper og terrasser.

Det ældste Nyborg Strand
Nyborg Strand blev opført af initiativrige nyborgensiske købmænd. Den første bygning var af bindingsværk og i sydtysk stil, og hotellet kunne åbne i 1899 med et par års forsinkelse.

Nyborg ny Badehotel
I juni 1913 blev Nyborg Strand indviet som Missionens Kurhotel ”Nyborg ny Badehotel”. Missionen repræsenterede alle afskygninger af kirkelige retninger, og stedet skulle bruges til det årlige kirkelige Nyborgmøde med 1200 tilrejsende gæster. Man ønskede et fast sted at afholde mødet. Dette møde afholdes endnu på stedet én gang om året.

Ved ombygningen kom der saltvandsbade i kælderen under nordfløjen, og kirkebygningen Hermon blev bygget omtrent der, hvor værelsesfløjen Tusindfryd nu ligger. Nyborg Strand var på dette tidspunkt noget større end andre danske badehoteller.

1920-21
De næste udvidelser kom i 1920-21, hvor man opførte sydfløjen. Den blev kaldt klosterfløjen, fordi værelserne var små som munkeceller. For enden af den øst-vest gående fløj byggede man et stort tårn i tre etager delvis oven på det eksisterende køkken. Tårnet blev indgang og havde på de øvrige etager sovesale og øverst solterrasse. Det indgår i det nuværende Nyborg Strand.

1930erne
I 1930erne byggede man trods krisetider videre, og kirkebygningen Hermon fik et korparti, så der kunne afholdes rigtige gudstjenester. Der var nu soveplads til 550 mennesker og spiseplads til 1145, Hermon kunne rumme 1100.

I dette årti blev kundekredsen langsomt bredere, idet Nyborg jo var godt placeret. Der havde dog hele tiden været andre gæster – især fra det bedre borgerskab – som ikke nødvendigvis var kristne.

Krigstiden
Under krigen lejede forsvarsministeriet bygningen til kaserne. Den 29. august 1943 om natten stormede tyskerne stedet, og Hermon blev brændt af. Selv om man havde fjernet en del værdifuldt inventar inden krigen, var der kun 1000 af 4000 inventargenstande tilbage, da den var slut.

Årene efter krigen
Stedet var efter krigen meget medtaget, og en tid var der indlogeret østtyske flygtninge. Efter deres hjemrejse gik man i gang med en restaurering. Man opgav at genopføre Hermon, og i hovedbygningen var der stadig ikke centralvarme, så værelserne var endnu kun til sommerbrug. Nordfløjen blev stedets fineste med fem værelser med eget bad, hvilket var meget usædvanligt på det tidspunkt.

Fra og med 1950erne
I 1950erne var Nyborg Strand nordens største hoteletablissement med 400 senge, men først i 1972-73 blev der lavet bad og toilet på alle værelser i nordfløjen. Der er siden foretaget flere udvidelser, og i dag er der 284 værelser. Nyborg Strand fungerer i dag som et af landets moderne konferencehoteller med kunder fra alle brancher, foreninger og organisationer både nationalt og internationalt. Stedet er samtidig en af Nyborgs største arbejdspladser.