Hotel Dagmar i Ribe


Hotel Dagmars facade og indgang fra Torvet.


Hotel Dagmars facade mod Overdammen. I murværket ses rester af det grundmurede gavlhus fra 1581.

Intro

Hotel Dagmar har til huse i et grundmuret hus bygget i 1581, hvor der også indgår betydelige rester af et endnu ældre gavlhus. Omkring år 1800 blev huset ombygget i klassisistisk stil til gæstgivergård med stuer og værelser.

Bygningen
Bygningen, som i dag huser Hotel Dagmar, er bygget i 1581 efter den store bybrand. Bygherren var borgmester Laurids Thøgersen. Hans initialer og årstallet sidder som murankre på langsiden af huset. Denne bygning, samt Porsborg (som danner en vinkel omkring Torvet sammen med Hotel Dagmar), er de to af Ribes teglstenhuse som er opført efter den store bybrand i 1580.

Forhuset mod Torvet er egentlig et gavlhus med gavl ud mod Overdammen. Det er bygget ovenpå resterne af et ældre, nok senmiddelalderligt, gavlhus, som gik til ved den store bybrand i 1580. Resterne af dette ses i kælderen og i det nederste af gavlhusets murværk mod Overdammen. Laurids Thøgersens stenbyggede gavlhus nåede oprindeligt ikke helt hen til Porsborg, herimellem lå nemlig et tværhus af bindingsværk med gavl mod Torvet. Til komplekset hørte også et meget smalt gavlhus øst for og parallelt med Thøgersens gavlhus.

Kort før år 1800 blev hjørnegården, som udover de omtalte bygninger omfattede endnu et tredje gavlhus mod øst, solgt til gæstgiver Peter Ramsing. De to østlige gavlhuse blev revet ned, og den nuværende bygning langs Overdammen blev opført. Også tværhuset af bindingsværk blev revet ned, og Laurids Thøgersens gavlhus blev forlænget helt hen til Porsborg samtidig med, at det fik facade med indgang fra Torvet. Hermed havde gæstgivergården i det væsentlige fået sit nuværende udseende mod Torvet og Overdammen.

I længen mod Torvet fandtes i underetagen en forstue, to værelser med kakkelovn samt køkken. Også overetagen havde en forstue og rummede desuden fire stuer og to kakkelovne. Under 11 af de 13 fag var der kælder. I længen mod Overdammen indeholdt underetagen en hjørnestue med jernkakkelovn, en sal og en port, og overetagen var opdelt i fem værelser med hver sin kakkelovn.

Om- og tilbygningerne omkring 1800 ændrede bygningens udtryk, og på fotografier far 1800-tallet kan man se huset fremstå som en hvidkalket, klassicistisk vinkel bygning. Men ved ombygninger i 1900-tallet , hvor man sværmede for det mere romantiske, blev nogle af disse træk ændret. F.eks. blev de klassicistiske vinduer skiftet ud med smårudede vinduer ud mod Torvet.

Litteratur
Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe. 1969, s. 85-86.
Hans Henrik Engqvist: Laurids Thøgersnes gård på hjørnet af Torvet og Overdammen i Ribe. I: By, marsk og geest 4 1991, s. 31-39.
Steffen Søndergård: Klassicistiske huse i Ribe. I: Bygnings Arkæologiske Studier 88. 1988, s. 27-52.
Trap Danmark, Ribe amt