Hostrup Præstegård


Hostrup præstegård. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Hostrup Præstegård blev opført i 1734 efter at de oprindelige bygninger var nedbrændt.

Hostrup Præstegård, der ligger ved Hvirlåen, blev opført i 1734 af Georg Eichel. Den afløste en tidligere præstegård, som nedbrændte samme år. Præstegården var oprindeligt firlænget, men i 1911 blev den nordlige og østlige længe nedrevet. Stuehuset blev gennemgribende fornyet o. 1800. Det blev da forhøjet og fik en gennemgående frontispice med svungne gavle. Præstegården blev restaureret i 1956 ved arkitekt Chr. Skodborg.

Litteratur:

J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2, side 712

Forfatter: Henrik J. Møller