Hostrup


Hostrup. Landsby på Geestranden

Intro

Landsbyen Hostrup, en ren landbrugsby med kirke og forsamlingshus. Placeringen på højderyggen langs Hostrup Å gør den til et fint eksempel på geestrandsbebyggelse.

Hostrup er placeret på højderyggen på østsiden af Hostrup bæk, der løber ud i Varde Å. Typisk for landsbyer syd for Varde Å er deres beliggenhed langs små nord-syd-gående ådale. Hostrup nævnes fra 1330´erne. Hostrup er en ren landbrugslandsby, som er blevet udtyndet ved gårdenes udflytning, især til hederne mod øst. De 3 tilbageværende gårde er alle interessante og danner sammen med kirken og forsamlingshuset en fin helhed, hvis værdi yderligere styrkes af de fundne jernalder- og vikingetidslandsbyer mellem kirken og åen.

Marskarealerne var delt mellem de 3 landsbyer, således at Hostrups enge lå nord for Hostrup bæk, Kravnsøs i midten mellem Hostrup og Kravnsø bække og Kokspangs mod syd. Kravnsø havde den største andel af engene. Marskengene er fortsat uinddigede og har derfor i stor udstrækning bevaret den stærke opdeling i smalle indgrøftede parceller. De gamle adgangsveje er delvist bevarede. Engene
bruges stadig til græsning, eller til høslæt og grøntpilleproduktion.

Litteratur
Kommuneatlas Esbjerg. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Landbygninger i Esbjerg Kommune. Esbjerg Museum 1985.
Landsby i Sydvestjylland, Esbjerg Museum 1981 (+ arkivmateriale)
Oplæg til fredningsplan, 1985.
Trap Danmark, 5. udg., Ribe Amt.Geesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.

Geestranden er grænsen mellem marsk og geest. Her ligger gårde og landsbyer som en perlerække ned mod marskens rigdomme.

Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.