Hostrup


Hostrup er et stilfuldt eksempel på den trefløjede vestjyske herregård i en etage. Oprindeligt opført i bindingsværk i 1742, er herregården i 1800-tallet blevet genopført i grundmur og fået tilføjet svungne gavle.

Intro

Med sin hvidkalkede, trefløjede hovedbygning dominerer Hostrup sine omgivelser på den sydlige del af Salling. Herregården kendes tilbage fra 1400-tallet og betydningsfulde adelsslægter har gennem tiden ejet gården. I dag fungerer Hostrup som moderne landbrug, kursuscenter og bed & breakfeast.

''Historien om Hostrup'' Herregården Hostrup har gennem tiden været en mindre gård, men den har tilhørt en række af Danmarks store adelsslægter som eksempelvis Krabbe, Lykke, Gyldenstierne og Sehested. I begyndelsen af 1600-tallet tilhørte herregården Niels Sehested, men det var kun for en kort periode, for han faldt som 30-årig under et slag på Elben i 1627. Det blev hans enke Birgitte Brahe som overtog Hostrup og førte det videre til hendes nye mand Hans Caspar von Reibnitz. Ham overlevede hun imidlertid også og i 1639 solgte hun Hostrup til den indflydelsesrige Jørgen Rosenkrantz, som senere blev rentemester og forstander på Herlufholm og Sorø. I 1703 blev Hostrup erhvervet af landsdommeren for Nørrejylland, Christopher Bartholin, som tidligere havde været professor i matematik ved Københavns Universitet. Efter ham var der en række forskellige ejere indtil den tidligere forpagter Jokum Tolstrup, købte herregården i 1766. Han fik ry for at være en bondeplager og søgte at optimere godsdriften. Han sørgede i sin ejertid for at sælge det meste af fæstegodset. Hostrup forblev i Tolstrup-familiens eje frem til 1881. I nyere tid fungerede Hostrup som kvægdrift indtil 2007, hvor ejerparret gjorde hovedbygningen og forpagterboligen egnet til fester, konferencer og overnatning. ''Markante ejere:'' 1458, 1489: Karen Nielsdatter Krabbe 1703-1714: Christopher Bartolin 1740-1756: Peder Panderup 1766-1795: Jokum Tolstrup 1881-1900: Johan Sigismund Schulin Læs mere om Hostrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hostrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hostrups nuværende hovedbygning består af tre hvidkalkede fløje i én etage. Bygningen blev opført af Peder Panderup i 1742 og var oprindeligt i bindingsværk, men under en større renovering efter 1881 lod Johan Sigismund Schulin de tre fløje ombygge til grundmur. I samme ombæring fik bygningen rødt tegltag og de fire svungne barokgavle blev tilføjet. Arkitektonisk fremstår Hostrup derfor som en historicistisk herregård. Efter 2007 blev hovedbygning renoveret og fik i den forbindelse tilføjet fem tagkviste på hovedfløjen og to på hver af sidefløjene. ''Omgivelser'' Hostrup trefløjede hovedbygning åbner sig mod nordvest, hvor der er opført en nyere allé som fører ud til vejen. Syd for hovedbygningen findes en stor have og mod nordøst breder sig en mindre skov. På den modsatte side af Hostrupvej ligger herregårdens moderne avlsbygninger og forpagterboligen. Få hundrede meter syd for Hostrup skærer Sønder Lem Vig sig ind fra Venø Bugt. ''Bygninger og gods'' 1742: Hovedbygning opført i bindingsværk 1881: Hovedbygning opført i grundmur og barokgavle tilføjet 2007: Renovering af hovedbygningen

''Fakta'' Adresse: Hostrupvej 41, Lem, 7860 Spøttrup Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Rødding Herred, Lem Sogn Ejer: A/S Hostrup, Johanne Bisgaard Ahrenfeldt (2017) Funktion: Agerbrug, animalsk produktion, hestehold, skovdrift, kursuscenter, bed and breakfeast Størrelse: Ager 92 ha, eng 65 ha, skov 17 ha, mose 3 ha (2017) Offentlig adgang: Kursuscenter, selskaber, arrangementer og B&B Fredning: Hovedbygning er tildelt lav bevaringsværdi (7) (2017) Besøg [http://hostruphovedgaard.dk/ hostruphovedgaard.dk]

''English''The manor Hostrup is situated in close proximity to the coastline Venø Bay on the western part of Salling. The manor is a ‘typical’ manor form northern Jutland with a long history dating back to the Middle Ages. Important noble families have held on to the manor, though later on it was sold to a former tenant and parceled out. In 2017 the manor has been transformed into small conference center and B&B.

''Publiceret''