Hospitalsbyen

Intro

Navngivet den 22. maj 2014. Anlagt som midlertidig vej i Aalborg Øst. Region Nordjylland fremsatte ønske om, at der blev givet et midlertidig vejnavn til adgangsvejen til den skurby, der ville blive etableret i forbindelse med byggemodningen og senere byggeri af det nye Aalborg Universitetshospital.