Horsevænget 4, Vester Nebel sogn

Intro

Horsevænget 4. Matr. 1d Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev grundlagt 1858 ved udstykning (udstykket 1859) af 9 tdr. l. jord fra Matr. 1a i Hygum. Nuværende hus er fra 1913. En stor del af V. Nebel ligger på gårdens jord.

Grundlæggeren af ejendommen var Terkel Frederik Larsen (Kummel) fra Kragelund i Hunderup sogn, som lod bygninger opføre 1858 og året efter fik udstykket jorden fra Matr. 1a. Det var oprindeligt et husmandssted, idet Terkel F. Kummel var skomager. Han var krigsveteran fra 3 årskrigen og havde da fået knust knæet.
Samme år som ejendommen blev grundlagt, blev Terkel F. Kummel gift med Else Christensen fra Nourup i Jerne sogn. Hun døde 1886.

1894 Terkel Nikolaj ("Laj") Terkelsen, søn af foregående. Han var året før blevet gift med Maren Hansine Hansen fra Tjæreborg sogn. Nicolaj Terkelsen var rigtig landmand, og han udvidede det lille husmandsbrug, så det blev en egentlig gård. Efter diverse tilkøb af jord var der ca. 38 tdr. l. jord. Desuden købte Nicolaj Terkelsen et par hedelodder i Lifstrup. Den ene af disse videresolgte han til en søn, som grundlagde Højgård i Lifstrup. Den anden skulle have været solgt til et nyt landbrug for en datter og svigersøn - i stedet blev den byttet for noget jord ved nuværende Nebel sø.

1938 Johannes Terkelsen, søn af foregående. Han blev 1946 gift med Hanne Svantemann Jensen fra Ginnerup sogn på Djursland. De drev gården til 1972, og i den tid blev flere byggegrunde frasolgt. 1972 blev gården nedlagt. Jorden omkring gården (16 - 17 tdr. l.) og engen blev opkøbt af Esbjerg kommune. Kommunen brækkede stalden ned og udstykkede halvdelen af jorden til byggegrunde. Resten af jorden blev videresolgt 1991 til Lilbæk, og engen til Hygum Østergård.
Jorden ved Nebel sø beholdt Johs. Terkelsen som frijord frem til 1980 og solgte det da til Anna Marie Pedersen, Hygum Østergård. Samme år solgte de huset og flyttede til Esbjerg.

Nuværende ejere Bente og Pauli Nielsen fra Fanø overtog huset i 1987.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991