Horserød

Intro

Horserødlejren er det danske fængsel, der har huset flest forskellige grupper af fanger. Fra det blev oprettet i 1916 til 1920 var lejren krigsfangelejr for russiske krigsfanger. I 1940-41 blev lejren brugt til internerede tyske emigranter...

Horserødlejren er det danske fængsel, der har huset flest forskellige grupper af fanger. Fra det blev oprettet i 1916 til 1920 var lejren krigsfangelejr for russiske krigsfanger. I 1940-41 blev lejren brugt til internerede tyske emigranter. Fra 1941-43 husede den de arresterede danske kommunister. Fra august 1943 til sommeren 1944 var lejren på tyske hænder. I denne periode boede der arresterede jøder og modstandsfolk. I 1945 overgik Horserødlejren igen til den danske stat. Først blev den brugt til arresterede landsforrædere. Derefter var den kvindefængsel. Endelig blev lejren omdannet til et almindeligt statsfængsel, og sådan fungerer den stadig. ''Den store fangeflugt i 1943'' Efter Tyskland havde indledt sin krig med Sovjetunionen, vedtog Rigsdagen i august 1941 den såkaldte Kommunistlov. I strid med Grundloven ophævede den de kommunistiske folketingsmedlemmers immunitet. De blev sammen med over 100 andre kommunister arresteret og anbragt i Horserødlejren. Her blev en række hjemvendte danske frivillige fra borgerkrigen i Spanien også indsat. I august 1943 kom det til et brud mellem den danske regering og tyskerne. For at undgå at falde i tyskernes hænder forberedte fangerne sig derfor på at flygte. De flygtede natten til den 29. august 1943, hvor tyskerne ved overtagelsen af lejren overså dens gamle lejrafsnit. Ved at stable senge og madrasser op langs hegnet, lykkedes det 95 mand at flygte. Dermed undgik de deportation til Frøslevlejren og tyske kz-lejre.