Horsens Statsfængsel


Horsens Statsfængsel. Horsens Statsfængsel

Intro

I 1850´erne blev en stor fængselsreform gennemført, og to nye iøjnefaldende statsfængsler blev indviet i Horsens og Vridsløselille i 1853 og 1859...

I 1850´erne blev en stor fængselsreform gennemført, og to nye iøjnefaldende statsfængsler blev indviet i Horsens og Vridsløselille i 1853 og 1859. Horsens Straffeanstalt (senere Statsfængslet i Horsens) var beregnet til landets værste forbrydere, men da det i 1875 også fik en forbedringshusafdeling, kunne kriminelle med mildere straffe også afsone her. I 2006 blev Statsfænglet i Horsens nedlagt, og blev i stedet afløst af Statsfængslet Østjylland, der også ligger vest for Horsens. Der er planer om at indrette et fængselsmuseum i en del af det gamle fængselskompleks. ''Udbryderkongen fra Horsens Statsfængsel'' En af de mest spektakulære fangeflugter i Danmark startede i Horsens Statsfængsel. Juleaftensdag 1949 kravlede stortyven Carl August Lorentzen gennem en 20 meter lang tunnel ud i friheden. Han havde været ni måneder om gravearbejdet, der i begyndelsen var sket med en spiseske. Alt i alt en imponerende indsats, når man tænker på, at ikke alene skulle den udgravede jord skjules, der måtte også skaffes træ til tunnelafstivning. Trods det hårde arbejde, var udbryderen ikke uden humor. På en seddel over tunnelindgangen skrev han: ”Hvor der er vilje, er der også en vej”. Desværre for Lorentzen var der tale om skønne, spildte kræfter. Efter kun en uge på fri fod blev han fanget og genindsat i Horsens.