Horsens Museum
Intro

Horsens Museum ligger i Caroline Amalie Lunden i en bygning fra 1915 tegnet af en af byens helt store arkitekter, Viggo Norn. Museet har udstillinger om oldtiden, kirkegårdsudgravninger, Vitus Bering, legetøj og sølvtøj fra Horsens.

''Publiceret''

''Oldtidens Spor'' Oldtidens Spor er Horsens Museum permanente udstilling om 10.000 års historie på Horsens-egnen. Mere end 2.500 flotte oldsager er samlet i udstillingen. Oldsagerne er fremkommet ved museets mange arkæologiske udgravninger, og tilsammen viser de udviklingen gennem hele vores forhistorie. Fra jægerstenalderen er det især fund fra Horsens Fjord, der udmærker sig. Fra bondestenalderen er det talrige fund fra jættestuer og gravhøje. Fra denne periode stammer også Nordeuropas ældste metal, fundet ved Årupgård. Bronzealderen kan opleves gennem smykker, våben og andre gravfund. Fra jernalderen skal især fremhæves de rige fund fra Hedegård med mange romerske importvarer og smykker i guld. Fra samme lokalitet stammer også en ringbrynje samt en sjælden romersk legionærdolk. Læs om udvalgte fund i udstillingen her: [https://historiskatlas.dk:/Tyrsted_-_På_sporet_af_de_første_jægere_(14057) Jægerstenalderen ved Tyrsted] - På sporet af de første jægere [https://historiskatlas.dk:/Kobberøksen_fra_Hyrup_(14014) Kobberøksen fra Hyrup] - Den største kobberøkse i Europa [https://historiskatlas.dk:/Kommandostaven_-_en_dekoreret_hjortetaksstav_fra_stenalderen_(13999) Kommandostaven] - en dekoreret hjortetaksstav fra stenalderen [https://historiskatlas.dk:/Årupgård_-_Rav_og_kobber_fra_stenalderen_(11053) Årupgård] - Rav og kobber fra stenalderen [https://historiskatlas.dk:/Fund_af_kobber_ved_Bygholm_(7517) Bygholm kobberfundet] - Ét af de største fra Danmark [https://historiskatlas.dk:/Grønhøj_(7514) Grønhøj] - Jættestue med ofrede lerkar [https://historiskatlas.dk:/Rokær_-_En_langhøj_fra_bondestenalderen_(14083) Rokær] - En langhøj fra bondestenalderen [https://historiskatlas.dk:/Dortheas_Høj_-_Kvindegrav_fra_enkeltgravskulturen_(14015) Dortheas Høj] - Kvindegrav fra enkeltgravskulturen [https://historiskatlas.dk:/Addit_Østergård_-_En_mandsgrav_fra_enkeltgravskulturen_(14010) Addit Østergård] - En mandsgrav fra enkeltgravskulturen [https://historiskatlas.dk/Bronzerne_fra_Boest__(14004) Bronzerne fra Boest] - Depotfund fra bronzealderen [https://historiskatlas.dk:/Guldbrakteaten_fra_Elbæk_Skov_(14003) Guldbrakteaten fra Elbæk skov] - Et specielt smykke fra jernalderen [https://historiskatlas.dk:/Gudenåen_-_ofringer_i_Porskær_mose_(10479) Ofringer i Porskær mose] - Et offersted ved Gudenåen [https://historiskatlas.dk:/Søndervang_-_Gravplads_fra_yngre_jernalder_og_ældre_vikingetid_(14112) Søndervang ]- Gravplads fra yngre jernalder og ældre vikingetid [https://historiskatlas.dk:/Hedegård_-_Romerske_kontakter_i_jernalderen_(14099) Hedegård] - Romerske kontakter i jernalderen

''Horsens Museum'' Horsens Museum ligger i Caroline Amalie Lunden i en bygning fra 1915 tegnet af en af byens helt store arkitekter, Viggo Norn. Planerne om at anlægge et museum i Horsens startede allerede i 1906, hvor der blev dannet en museumsforening, som skulle indsamle malerier, skulpturer og kulturhistoriske genstande. Oprindeligt var planen at restaurere Claus Cortsens gård på Søndergade (flyttet til Sundvej 9 i 1908-13), men en arv fra lodskaptajn Løwenstein gjorde det muligt at opføre en ny bygning. Viggo Norn blev udpeget som arkitekt, og kommunen skænkede en grund i Caroline Amalie Lunden til bygningen. Norn blev formand for museumsbestyrelsen i 1918 sad på posten indtil 1962. ''Arkitektur'' Bygningen er klassicistisk og bestod oprindeligt af tre kvadratiske rum med ovenlys. Museets blev udvidet i 1930 til dobbelt størrelse, og sådan står bygningen i dag. Indgangspartiet er fremhævet ved en udbygning flankeret af to doriske søjler. Facaden har udspringende pilastre og foroven en tandstensfrise. Hoveddøren er belagt med kobber. Det er i det hele taget en meget markant bygning, der har tydelige referencer til antikken. Samlingen blev opdelt i 1985 – kulturhistorie og kunsthistorie for sig. I dag har museet udstillinger om oldtiden, kirkegårdsudgravninger, Vitus Bering, legetøj og sølvtøj fra Horsens. Se aktuelle aktiviteter på Horsens Museums [http://www.horsensmuseum.dk/ hjemmeside.]