Horsens Kunstmuseum


Menneskemuren af Bjørn Nørgaard, 1982

Intro

Horsens Kunstmuseum indsamler eksperimenterende samtidskunst med hovedvægt på dansk kunst. Fælles for museets samling og udstillingsvirksomhed er et fokus på kunstnere der udforsker og udfordrer materialets muligheder. Museet har siden 1984 været placeret i den smukke Caroline Amalielund.

''Om Horsens Kunstmuseum'' Da Horsens Museum i 1906 blev stiftet som et museum, der både skulle rumme kunsthistorie og kulturhistorie, blev formålet for kunstafdelingen formuleret på følgende måde:''' “at vække og vedligeholde sansen for kunst”'''. I 1984 flyttede Horsens Museums kunstafdeling op ad bakken til Pavillon Lunden, og siden har Horsens Kunstmuseum eksisteret som et selvstændigt, statsanerkendt kunstmuseum med museumschef Claus Hagedorn-Olsen i spidsen. Kunstmuseet er blevet udvidet betragteligt i 1992, og i efteråret 2006 og 2017 kunne museet tilføje nye tilbygninger. Grundlaget for Horsens Kunstmuseum er først og fremmest at skulle arbejde for at indsamle relativt mange værker af relativt få kunstnere, således at museets gæster så vidt muligt kan følge disse kunstnere gennem hele deres oeuvre. Horsens Kunstmuseums samling er derfor opbygget omkring store samlinger af relativt få kunstnere, hvilket fortsat er museets strategi. I samlingen er det muligt at opleve værker af kunstnere som Michael Kvium, Christian Lemmerz, Bjørn Nørgaard, Nina Sten-Knudsen, Cathrine Raben Davidsen, Gudrun Hasle, Erik A. Frandsen og mange flere.

''Aktuelle udstillinger'' Horsens Kunstmuseum har omkring 8 skiftende udstillinger om året. Udstillingerne kan både været opbygget omkring museets store samlings af eksperimenterende samtidskunst eller være særudstillinger med forskelligartede kunstnere, som vises i bestemte tidsbegrænsede perioder på museet.
[https://horsenskunstmuseum.dk/category/nuvaerende-udstillinger/ Du kan orientere dig om museets mange aktuelle udstillinger her.] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/kommende-udstillinger/ Og også læse mere om de mange spændende udstillinger, der snart åbner på museet her.]


''Samlingen på Horsens Kunstmuseum'' I forbindelse med udformningen af indsamlingspolitikken for det nyetablerede Horsens Kunstmuseum i 1984 blev det besluttet, at museet i sin opbygning af samlingen skulle gå andre veje end den hidtidige. Fremfor at erhverve enkelte værker af hver af de kunstnere, der i tidens løb høstede opmærksomhed i det danske kunstlandskab, valgte man i stedet at satse på mange værker af relativt få kunstnere. Dette udmøntede sig i første omgang i betydelige indkøb af værker fra 1980' ernes nye malergeneration. Derfor råder Horsens Kunstmuseum i dag over betydelige udsnit af blandt andre Michael Kvium, Erik A. Frandsen, Nina Sten-Knudsen, Lars Nørgaard og Christian Lemmerz’ kunstneriske produktion. '' '' ''Læs mere om samlingens værker'' På museets hjemmeside opdaterer vi løbende siden med værktekster på flere af samlingens repræsenterede kunstnere. Du kan lige nu læse meget mere om følgende kunstnere under '''samlingen''' på hjemmesiden: [https://horsenskunstmuseum.dk/category/ib-braase/ Ib Braase] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/cathrine-raben-davidsen/ Cathrine Raben Davidsen] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/erik-a-frandsen/ Erik A. Frandsen] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/michael-kvium/ Michael Kvium] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/lars-noergard/ Lars Nørgaard] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/bjoern-noergaard/ Bjørn Nørgaard] [https://horsenskunstmuseum.dk/category/anne-marie-ploug/ Anne Marie Ploug]

''Publiceret''