Horsens Klosterkirke


Mange af de døde havde enten meget dårlige tænder eller slet ingen. En kvinde havde forsøgt at erstatte de manglende tænder med et gebis udført i elfenben og guld! Sliddet på gebisset viser, at det er blevet brugt i lang tid. ©Horsens Museum


Tandprotesen af elfenben og guld. Fundet kan ses på Horsens Museum. ©Horsens Museum


På kvinden med tandprotesens, venstre ringfinger blev også fundet en guldring. Ringen kan åbnes, så den har nok oprindeligt været en ørering. Under kvindens fod blev også fundet resterne af en lædersko. ©Horsens Museum

Intro

Horsens Klosterkirke har været del af et franciskanerkloster, der blev grundlagt i 1261.

Kirken
Klosterbygningerne har ligget på sydsiden af kirken ned mod åen. Horsens Franciskanerkloster var et stort firelænget byggeri med en såkaldt fratergård i midten. Kirken udgjorde den nordlige længe. Desuden havde munkene en bygning, der fra klostret strakte sig ned mod åen.

Gråbrødrene
Munkene, der i daglig tale blev kaldt gråbrødre, har i deres grå munkekutter været en vigtig del af bybilledet i middelalderens Horsens. De var tiggermunke, hvilket betød, at de ikke måtte modtage penge, og at de skulle tjene deres daglige brød ved arbejde. Kunne de ikke det, så skulle de ikke skamme sig over at tigge. Munkene blev fordrevet fra klostret allerede før reformationen i 1532. Klostrets bygninger brændte ned i 1587. I kan stadig finde spor efter munkene inde i kirken. Find for eksempel de smukke korstole fra 1400-tallet, der står i koret eller den hellige Frans af Assisi på altertavlen - klosterordenens grundlægger.

Kirkegården
I 2007 blev kirkegården udgravet. Der blev udgravet over 200 grave. Der er blevet udvist stor omsorg for de døde: Mange blev begravet i ligsvøb. Det kunne arkæologerne konstatere på grund af de mange knappenåle, der blev fundet i gravene. I nogle af gravene er fundet fine kunstige blomster viklet af kobbertråd holdt sammen af silketråd.
En af gravene var helt speciel: Mange af de døde havde enten meget dårlige tænder eller slet ingen. En af de døde - en kvinde - havde forsøgt at erstatte de manglende tænder med et gebis udført i elfenben og guld! Sliddet på gebisset viser, at det er blevet brugt i lang tid.