Horreby kirke


Horreby Kirke set fra syd.


Horreby Kirke - til venstre ses kapellet.


Altertavle fra o. 1650 signeret af N.Lytzen i 1864. I topstykket er der er maleri, der forestiller Kristi opstandelse. Udført 1756-57 af Hans Elers.


I våbenhuset hænger den gamle klokke. Klokken er støbt af M. Seest, L. Andersens Eftf. i Århus. På kloken står:"Se, jeg forkynder jer en stor glæde".


Pengeblokken står i våbenhuset. Den er af egetræ med jernbeslag, jernlåg og cylinderlås.


Horreby kirkegård


Horreby kirkegård


Horreby kirkegård

Intro

Kirken er hvidkalket, sandsynligvis opført i løbet af 1200-tallet og ligger i den nordlige ende af byen.

Kirken er opført i 1200-tallet.
Kirken er sandsynligvis opført engang i løbet af 1200-tallet, og indviet til enten Skt. Morten eller Skt. Jørgen.

Kirken er et anneks til Karleby, hvilket den har været allerede før reformationen og var det indtil 1650, da den blev lagt under Falkerslev. I 1688 skulle kirken have været nedlagt, men beslutningen ændredes.
Der gik dog kun 8 år, før den faktisk blev lukket - i 1696/97, og menigheden blev henvist til Nr. Ørslev eller Karleby. Men efter henvendelse til kongen blev den året efter atter åbnet på den betingelse, at der i de fire vintermåneder altid skulle prædikes først i Karleby kirke, og derefter skiftevis i de to andre, medens der om sommeren skulle prædikes hver søndag i alle tre kirke

Trejde søndag i fasten i 1697 begyndte man atter at holde gudstjeneste i Horreby kirke, og det har man gjort siden.

Nr. Ørslev, Horreby og Karleby havde sognefælleskab indtil 1895.

I 1729 blev tårnet kalket rødt med hvide detaljer og skib, kor og våbenhus hvidt med røde detaljer.

Ejerskab.
Kronen havde kaldsretten og ejede kirken indtil 1767, da den blev solgt på auktion til præsten Jacob Borch. Efter dennes død i 1801 var der forskellige ejere, indtil den i 1822 blev overtaget af sognets gårdmænd. Den 1. januar 1915 overgik den til selveje.

Arkitektur.
Kirkens kor og skib er unggotisk, mens tårnet er sengotisk, alt i munkesten med munkeskifte.

Det nuværende våbenhus er fra 1878, da det afløste et ældre bindingsværks hus.

Bygningen udvendig.
Kirken er nu kalket hvid og har rødt tegltag. Den har ikke nogen sokkel, men hviler på grov kampstenssyld, der er synlig særlig i nordsiden og ved tårnet.
På korets sydside er der et portalfremspring, der når helt op til tagskægget. Heri er der en tilmuret præstedør, hvis øverste top kun er 154 cm over nuværende terræn.
Toptinden på korets og skibets gavl er afdækket med munkesten.
Den nu tilmurede nordportal (kvindernes indgang) skærer gennem gesimsen, men er borthugget forneden. Dørens tilmuring med kampsten er udført i 1699.

Allerede 1590 var tårnet "brøstfældigt og slet overalt, så der var fare for, at klokken faldt ned, hvis der ikke blev bragt hjælp i tide".
I 1718 fortæller er nyt syn: "Klokketårnets venstre gavl er rent nedfalden af Guds strænge vejr, og den østre gavl kan ikke længe stå, det Gud forbyde, at der ikke skulle komme sådan en storm, så falder samme gavl ned og slår sanghuset i stykker".
Reparationen gav tårnet pyramidespir, men i begyndelsen af forrige århundrede blev tårnets øverste stokværk og gavltrekanter opført.

Bygningen indvendig - klokker.
I våbenhuset hænger den gamle klokke. Den er støbt af M. Seest, L. Andersens Eftf. i Århus. På klkken står der:" Se, jeg forkynder jer en stor glæde". Bekostet af Horrebys sogns kirkeejere, anno 1907.
Når kanten er slået af, skyldes det kimning med jernhammer. Lyden var herefter dårlig, og i 1979 besluttede menigherdsrådet at få opsat en ny klokke.
Den blev støbt i Annecy-Le-Vieux i Frankrig og bærer følgende inskription: "Støbt til Horreby kirke 1979 af Pierre Paccard som afløser for en klokke fra 1907. - Se, jeg forkynder jer en stor glæde".
Vil du besøge Horreby Kirkes hjemmeside, så klik her


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Horreby kirkegårdAltertavlen.
Altertavlen er i bruskbarok fra o. 1650. I storfeltet er indsat et maleri, det forestiller Kristus og den samaritanske kvinde. Den er signeret N. Lytzen 1864, og i topstykket er det et maleri, der forestiller Kristus opstandelse. Den er udført 1756-57 af Hans Elers.
Tavlen har moderne stafferinger og i frisefeltet mellem malerierne står der: "Jeg er vejen, sandheden og livet".

Prædikestolen.
I 1721 ønskedes prædikestolen fornyet. 1724-25 købtes en jernstang til at holde den nye "himmel". Den gamle himmel og jernstang var da kommet til Nr. Ørslev kirke. I 1748 repareredes stol og himmel af Andreas snedker.

Døbefont og dåbsfad.
Døbefonten er af romansk granit og dåbsfadet er nederlandsk arbejde fra o. 1625.

Korbuekrucifiks.
Krucifikset er fra sidste halvdel af 1600-årene.
Et tidligere korsbuekrucifiks fra ca. 1325 findes i dag i Maribo stiftmuseum.

Orglet.
Orglet er bygget af A.E. Langs Eftf. i Greve og indviet i 2004.