Hornslet Kirke


Hornslet Kirke på afstand. Kirken rummer en række gravmonumenter over slægten Rosenkrantz

Intro

Hornslet Kirkes skib er opført af rå marksten i 1200-tallet. I anden halvdel af 1500-tallet blev kirken stærkt udvidet af adelsmanden Jørgen Rosenkrantz med et stort nyt kor mod øst, et gravkapel mod syd og et tårn i renæssancestil mod vest...

Hornslet Kirkes skib er opført af rå marksten i 1200-tallet. I anden halvdel af 1500-tallet blev kirken stærkt udvidet af adelsmanden Jørgen Rosenkrantz med et stort nyt kor mod øst, et gravkapel mod syd og et tårn i renæssancestil mod vest. Et kalkmaleri med en kampscene og en døbefont er fra kirkens ældste tid. Herskabsstolen bliver også kaldt degnestolen. Den står ved siden af alteret med våbenskjolde for slægterne Rosenkrantz og Lange og er udført omkring 1590 af kunstneren Mikkel van Groningen. Kirken rummer en enestående række gravmonumenter over slægten Rosenkrantz. ''Guds hus - og herremandens'' I middelalderen blev adelsmænd ofte begravet i klostre. Efter reformationen vendte de sig mod deres sognekirke. Jørgen Rosenkrantz, som skabte Rosenholm, hentede flere forfædres jordiske rester og gravsten til Hornslet fra nedlagte klostre, og opsatte monumenter over sin far, farfar, oldefar og tipoldefar i koret. Ved korets sydside byggede han et gravkapel med hele tre mindesmærker over sig selv – en altertavle med portrætter af ham og familien, en gravsten, og en tavle med indskrift. Både hans søn og sønnesøn blev senere mindet med barokgravmæler med malede portrætter og forfædrenes våbenskjolde. Hornslet Kirke er Guds hus, men Rosenkrantzerne fylder unægtelig godt.