Horne


Stentryk. Horne kirke, mod sydvest


Genforeningsstenen ved Horne Forsamlingshus


Horne. Sprøjtehuset, nedrevet 1966. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling


Horne Østermølle. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling


Postkort. Parti fra Horne. Vesterballe. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling


Postkort. Bystævnet, Horne. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling


Degneskolen, Vestermøllen, Horne. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling


Horne Vestermølle. Billedet tilhører Horneland Folkemindesamling

Intro

Horne er nævnt første gang 1231 i formen Horn. Navnet er navneordet hornd, der betyder hjørne i betydningen fremspring på kysten, odde. Her oprindelig anvendt om halvøen Horneland.