Horbelev kirke


Altertavlens billede viser korsfæstelsen og er sandsynligvis malet af Antonius Clement. Et tilsvarende alterbillede findes i Klosterkirken i Nykøbing F og i Kippinge


Mariatavlen på kirkens nordvæg er tre-fløjet og holdes lukket i adventstiden og fastetiden.


Maleriet på nordvæggen forestiller nadveren og er fra omkring 1950. Kunstneren ukendt.


Foran kirken ses fattiggården, der blev revet ned i 1924, da alderdomshjemmet blev bygget med en afdeling for fattige. Bagerst syskolen, der brændte i 1936


Hovederne på tårnets sydside


Horbelev Kirke

Intro

Horbelev kirke er opført i kampesten og kridtkvadre i 1200-tallet. Tårn, våbenhus og apsis er tilbygget senere. Kirken har i lighed med de fleste kirker i området været kalket lyserød, men blev hvid i forbindelse med en større restaurering i 1880-erne.

Døbefonten er af rød gotlandsk kalksten fra midten af 1400-tallet. Den er ottekantet med billeder udhugget i stenen, Bl.a. Sankt Peder med himmeriges nøgler, hvilket henviser til at kirken oprindelig er viet til Sankt Peder.

Prædikestolen en i renaissance med tilføjet bruskbarok.

Altertavle og Mariatavle er beskrevet under billederne.


Man kan tydeligt se 5 udhugne hoveder på tårnets sydside. Måske kan man ane et par mere. Til hoveder knytter der sig et sang og mindst tre folkeviser/viser. Sagnet og viserne fortæller om hr. Truels 3 smukke døtre, der går fra Møn til Horbelev for at komme i kirke. Ved Tåstrup Lunde bliver de overfaldet af tre røvere, der slår dem ihjel, men da de derefter vil røve deres smykker, bliver de klar over, at det er deres søstre. De 3 røvere er i deres barndom blevet røvet af en bande og opdraget som røvere.
I en af viserne er der kun 1 pige, som ikke kommer fra Møn, men fra Bønnet Slot.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Horbelev%20(0842) Gravminderegistrering på Horbelev kirkegård]