Holt grænse 1864-1920


Toldkontrolstedet ved Holt 1920 umiddelbart efter nedtagningen af det tyske grænseskilt. Gendarm Schous familie fejrer begivenheden sammen med to danske soldater fra sikringsstyrken.

Intro

Her oprettedes en toldkontrolpost i 1864 bemandet med 1 tolder og en grænsegendarm. Grænsegendarmen var indkvarteret på Holtgaard, mens tolderen boede i selve toldstedet.

Grænseovergangen på Røddingvej – ved nuværende grænse mellem Vejen og Kolding kommuner – blev kontrolleret af en toldassistent. Der skete en betydelig forøgelse af mængden af varer, som blev transporteret over grænsen det første tiår. Men det drejede sig hovedsageligt om toldfri varer som: korn, smør, æg, svin og grise samt mursten. Stigningen i varetrafikken skyldtes, at varer i stigende grad sendtes med jernbanen, og derfor kom en tur over Vamdrup, inden de på ny bevægede sig sydvest på. Der kom ikke megen told i kassen ved Røddingvej, og i 1880 nedgraderes stedet til en ”anmeldepost”, mens grænseovergangen i Bastrup opgraderedes. Ved udbruddet af 1. verdenskrig øgedes kontrollen ved grænseovergangen. Og år for år steg antallet af anholdelser i forbindelse med smugleriforsøg. Grænsesten nr. 60 og 61 stod ved grænseovergangen – en på hver sin side af grænsen. Kilde: Aage Emil Hansen: ”Kongeåen – Told- og Statsgrænse 1864-1920”, s. 98-103