Holstenshus nedkastningsplads


Modtagepladsen ved Holstenshus ved Fåborg fotograferet efter krigen.


Rapport over modtagelsen den 26. november 1944 på pladsen ved Holstenshus på Fyn.

Intro

Flyet nedkastede 24 Fox-containere og en pakke med Eureka (radiopejlefyr). Opgaven med at hente containerne ind fra marken viste sig ret vanskelig, da pladsen var blevet oppløjet...

Flyet nedkastede 24 Fox-containere og en pakke med Eureka (radiopejlefyr). Opgaven med at hente containerne ind fra marken viste sig ret vanskelig, da pladsen var blevet oppløjet. Sendingen bestod af 8 maskingeværer, 53 maskinpistoler, 4 Bozookas (panserværn), 150 karabiner, 20 pistoler/revolvere og en Eureka (radiopejlefyr). Vagten ved pladsen holdt 8 personer og en hestevogn op, som først blev frigivet efter modtagelsen. Personerne blev formanet til ikke at fortælle noget om nattens hændelser - og deres navne blev noteret.

26.11.1944

VERA

C

24

24

Fåborggruppen

Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. s. 50. Frants Jørgen Hvass: Mænd i sorte kapper, 1968, s. 64ff.

Maskinen måtte vende om pga. tåge. Ingen nedkastning.

26.02.1945

ANNA

G

Fåborggruppen

Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. s. 60. Frants Jørgen Hvass: Mænd i sorte kapper, 1968, s. 133.

Mandskabet var klar på pladsen med 2 hestevogne til bortkørsel af containerne. Men maskinen dukkede ikke op.

26.04.1945

KLAUS

J

Fåborggruppen

Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. s. 66. Frants Jørgen Hvass: Mænd i sorte kapper, 1968, s. 166f.

Landsdel: Fyn - Distrikt: Fåborg Pladsnr.: 1 - Pladsnavn: Holstenshus Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 35 - G2: Ved "e" i Holstenshus Kilder: Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet.