Holstenshus


Herregården Holstenshus.


Litografi. Holstenshus


Udklip. Tegning, herregården Holstenshus


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Holstenshus

Intro

Holstenshus hovedgård repræsenterer et af de sjældne tilfælde, hvor den ældre udviklingshistorie så at sige kan ses tydeligt i landskabet.

H.C. Andersen besøgte Holstenshus 2. august 1840 i forbindelse med et ophold på Glorup og opholdt sig på herregården 8.-10. juli samt 18.-24. juli 1843. I et brev til Henriette Collin den 3. august 1840 skriver Andersen om sit første besøg på Holstenshus:
”Vi vare nemlig indbudne til Holsteens Huus ved Faaborg, hvor Baron Holsteen, gift med en Datter af Rantzau-Breitenborgs Søster boer! Veien gaaer over Qværndrup og Trolleborg og Baroniet ligger særdeles deiligt mellem store Banker og Skove med en Udsigt til Havet. Jeg blev saa mageløst vel modtaget, som om jeg kunde være en lille Thorvaldsen;”

Den 14. juli 1843 skriver H.C. Andersen fra Glorup til Henriette Wulff:
”og nu i Løverdags rykkede vi ind paa Baronens andet Gods: Holsteenshuus, det tredie Pragt-Punkt i det fyenske Land; her er paa en Bakke, tæt ved Haven, et Panorama, som var man paa et Bjerg, milevidt seer man om sig, fra Als til Thorseng fra Odense Spiir til Assens Banker; Dagen efter vor Ankomst var her paa Holsteenshuus en Slags Folkefest; et Par Hundrede Mennesker fra Svendborg og Faaborg vare samlede for at see lidt ud i Verden; de havde en skrækkelig Mængde Mad med, hele Kurve fulde, det var en Nydelse!"

H.C. Andersens almanak 9. juli 1843 giver følgende interessante oplysning:
”Folkefest ved Holsteenshuus traf sammen med Riborg, hendes Mand og Børn, (det er 13 Aar).”
Dette første gensyn med Riborg Voigt – digterens første ulykkelige kærlighedsoplevelse – siden 1830 blev ikke nærmere kommenteret af H.C. Andersen. Samme sommer skrev han til gengæld eventyret ”Kjærestefolkene”, der kan karakteriseres som et farvel til hans ulykkelige kærlighed.