Holstens BastionIntro

Holstens Bastion udgør i dag afslutningen på fæstningsværket mod syd, da Oldenborgs Bastion, som oprindeligt var det sydligste forsvarsværk, er sløjfet.

Bastionen var intakt til jernbanen i 1865 førtes ind i byen. Den opgravede jord blev lagt i depot, så hullet hurtigt kunne lukkes ved udsigten til krig. Under belejringen i 1849 var der en kraftig artilleriduel mellem denne bastion og angriberne på bakkerne ved Hannerup. Imellem lå et engdrag, der var oversvømmet som følge af Ullerupbækkens opstemning. På bastionen ligger i dag DSB-mindelunden fra 1939. Her mindes alle DSB-ansatte, som er omkommet ved ulykker i tjenesten.