Holsteinborg


Tegning af Holsteinborg. Trykt efter Ferdinand Richardts forlæg

Intro

Holsteinborg Slot blev bygget af Trollefamilien mellem 1598 og 1651, men har været i Holsteinfamiliens besiddelse siden 1707. Slottet ligger 13 kilometer fra Skælskør. Den første lensgreve, Ulrich Adolph Holstein, etablerede 10 landsbyskoler på godset omkring 1710...

Holsteinborg Slot blev bygget af Trollefamilien mellem 1598 og 1651, men har været i Holsteinfamiliens besiddelse siden 1707. Slottet ligger 13 kilometer fra Skælskør. Den første lensgreve, Ulrich Adolph Holstein, etablerede 10 landsbyskoler på godset omkring 1710. I 1808 blev det første juletræ i Danmark tændt på Holsteinborg, i 1810 blev Nordeuropas første sparekasse oprettet, og i 1811 Danmarks første sygekasse. Mellem 1810 og 1825 blev der bygget 14 skoler og 12 husflidsskoler på godset. H.C. Andersen blev inspireret på sine mange besøg på slottet, hvor han skrev en stor del af sine eventyr, historier, sange, digte og rejsebeskrivelser. ''Greven låner penge ud'' Den 20. august 1811 blev soldat Niels Hansen den første sparer i Danmark, da han indsatte 100 rigsdaler i Spare og lånekasse for Grevskabet Holsteinborg. De første indskydere var fire soldater, en aftægtsmand, en tjenestedreng og en husmor. Gårdejere og embedsmænd kunne ikke gøre indskud. Sparekassen udlånte penge til godsets beboere, til "den stræbsomme, men dog ej formuende", der skulle hjælpes til "sin Drifts og Arbejds Fremme". Lensgreve Frederik Adolph Holstein stod bag oprettelsen af landets første sparekasse. Han havde fået ideen fra Tyskland, hvor man var længere fremme med sparekasserne. Formålet var, at sparekassen skulle virke som et sikkert opbevaringssted for mindrebemidledes opsparing. Den første dag blev der indsat cirka 500 rigsdaler. Det svarede dengang til et par middelstore bøndergårdes årlige indtægt i kontanter.