Holmgård


Holmgård er opført i bindingsværk i midten af 1700-tallet. Herregården var en kort periode under Tjele, men blev nedlagt som herregård omkring 1780 da fæstegårdene blev frasolgt.

Intro

Holmgård ligger ca. 15 km nord for Viborg. Hovedbygningen er et mindre stråtækt bindingsværkshus, der ligger idyllisk placeret omgivet af gamle træer. Herregården kan føres tilbage til 1400-tallet og den første kendte ejer Stig Vesteni. I dag fungerer herregården som privatbolig uden landbrug.

''Historien om Holmgård'' Holmgårds første kendte ejer var adelsmanden Stig Vesteni, som ligeledes ejede den nærliggende herregård Hersomgård. Stig Vesteni besad Holmgård fra 1471-1485. For en tid var Holmgård i Lunov-slægtens eje, men i 1638 gik den til Sophie Brahe, som var enke efter rigsmarksen Jørgen Lunge. Hun var en stor godssamler og hendes besiddelser løb op i mere end 2000 tønder hartkorn, eller hvad der senere var tilstrækkeligt til to baronier. I 1715 kom Holmgård til kancelliassessor Bent Jespersen. Han døde i 1728, og i 1731 måtte hans enke Cathrine Winther gøre opbud og sælge alle sine besiddelser for at undgå konkurs. Holmgård blev i denne forbindelse solgt til den nyligt adlede Anders Kjærulf. Efter ham gik herregården til datteren Andrea Kirstine Kjærulf og kom gennem hendes giftermål videre til Henrik Helmstierne i 1747. Han hed oprindeligt Henriksen, men tog sig det nye navn Helmstierne da han blev adlet i 1747. I 1750 solgte Hielmstjerne både Holmgård og sine øvrige godser og koncentrerede sig derefter om sin karriere i København. Omkring år 1800 oplevede Holmgård, på samme vis som mange andre herregårde i Jylland, at en stor del af fæstegårdene blev solgt fra. Frem til begyndelsen af 1900-tallet var herregården på skiftende ejeres hænder og i 1910 blev Holmgård solgt til et konsortium, som efterfølgende udstykkede de resterende jorder. Holmgård er i dag en privat landejendom med et beskedent jordtilliggende. ''Markante ejere'' 1471-1485: Stig Vesteni 1638-1659: Sophie Brahe 1731-1735: Anders Kjærulf 1747-1750: Henrik Helmstierne 1910- : Konsortium'''' Læs mere om Holmgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/holmgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Holmgårds hovedbygning er et smukt gammelt bindingsværkshus fra midten af 1700-tallet. Bygningen er hvidkalket med sortmalet tømmer og består af en enkelt fløj med 15 fag i én etage. Under en senere renovering er der tilføjet to mindre tagvinduer i det stråtækte sadeltag. ''Omgivelser'' Holmgård ligger nær Herredsvejen, som strækker sig fra Hjarbæk Fjord og Skals i vest til Klejtrup i øst. Det er en af de sydligste tværgående veje i det tidligere Rinds Herred, og de omkringliggende områder er med til at afgrænse herredet. Til Holmgård hører en mindre avlsbygning af nyere dato. Denne er formet som et T med en midterlænge og to sidelænger. Både hovedbygning og avlsbygning er omgivet af have og store gamle træer. ''Bygninger og gods'' Midten af 1700-tallet: Nuværende hovedbygning opført Omkring 1800: Frasalg af fæstegårde 1910: Udstykket gennem konsortium

''Fakta'' Adresse: Herredsvejen 56, 8832 Skals Kommune: Viborg Tidligere: Viborg Amt, Rinds Herred, Skals Sogn Ejer: Lotte de Linde (2017) Funktion: - (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Holmgård lies about 15 km north of Viborg. Today, it consists of a modest sized building in half timber and thatch located in an idyllic setting surrounded by old trees. Historically Holmgård may be traced back to the latter half of the 15th century and the first known owner, the nobleman Stig Vesteni. The manor was reduced around 1800, when all the peasant farms was sold off, and again around 1910 when the manor itself was parceled out. Holmgård today functions as a private residence with very modest farm lands.

''Publiceret''