Holmens Kanal, Landmandsbanken


Holmens Kanal Landmandsbanken. Holmens Kanal Landmandsbanken

Intro

Siden 1875 har Danske Bank, tidligere Landmandsbanken, haft hovedsæde i Peschiers Gård i Holmens Kanal. Grosserer Peschier fik i 1797 den kongelige hofarkitekt C.F. Harsdorff til at tegne et storslået palæ i tidens klassicistiske stil...

Siden 1875 har Danske Bank, tidligere Landmandsbanken, haft hovedsæde i Peschiers Gård i Holmens Kanal. Grosserer Peschier fik i 1797 den kongelige hofarkitekt C.F. Harsdorff til at tegne et storslået palæ i tidens klassicistiske stil. Harsdorffs fine proportioner forsvandt dog, da bygningen i 1850 blev forhøjet med en etage. Landmandsbanken indrettede ejendommen til bankdrift, blandt andet med det første bankboksanlæg til privatkunder. Gennem årene var en af bankens største konkurrenter Handelsbanken i Holmens Kanal 2. I 1990 fusionerede de to banker imidlertid under navnet Danske Bank. I dag udfylder Danske Banks hovedkvarter hele karreen mellem Holmens Kanal og Laksegade. ''Danmarkshistoriens største bankkrak'' Ved 50 års jubilæet i oktober 1921 var Landmandsbanken den største bank i Norden, men det var en kolos på lerfødder. Bankens direktion havde pustet værdien op med opkøb af egne aktier. Samtidig forsøgte de at skjule omfattende tab på millionstore udlån uden sikkerhed. For ikke at tale om direktionens private, fejlslagne aktiespekulation. I september 1922 kunne regnskabsfusk ikke længere afværge konkursen. Kunderne stod i kø ned ad Holmens Kanal for at hæve deres penge, mens bankbude slæbte pengesække over gaden fra Nationalbanken. Staten overtog konkursboet. Det tog adskillige forsøg før banken, blandt andet med skibsreder A.P. Møllers hjælp, kunne rekonstrueres i 1928.