Holmen


Kranerne på Holmen 1. Kranerne på Holmen


Kranerne på Holmen 2. Havneanlæg Kran Produktion Skibsværft Industri Holmen

Intro

Holmen ud for København var et kraftcenter for teknologi og håndværksmæssig kunnen. Her stod Danmarks første dampmaskine, og her blev udviklet et avanceret maskin- og skibsbyggeri baseret på træ, jern og stål. Holmen var Danmarks største arbejdsplads...

Holmen ud for København var et kraftcenter for teknologi og håndværksmæssig kunnen. Her stod Danmarks første dampmaskine, og her blev udviklet et avanceret maskin- og skibsbyggeri baseret på træ, jern og stål. Holmen var Danmarks største arbejdsplads. Den tekniske udvikling kom blandt andet gennem viden fra udlandet både legalt og via industrispionage. Orlogsværftet var blandt de første i Skandinavien til at indføre elektrisk belysning og telefoni. Det udførte også banebrydende eksperimenter med trådløs telegrafi. Fra første verdenskrigs udbrud og frem til 1938 byggede værftet knap 100 fly, hvoraf en række blev leveret til Det Danske Luftfartsselskab, det senere SAS. ''Hvor der dog er smukt '' Kommandør T.A. Topsøe-Jensen skrev i 1924: ”…hvor der dog er smukt og afvexlende, Øer og Holme med dejlige Træer og Buske, adskilte af Kanaler, der minder os om et hollandsk Landskab, det Hele indrammet af den skønne gamle Vold. Og ved at se Bygningerne forbavses man over den arkitektoniske Finhed, særlig i de ældste og de fleste af de nyeste Bygninger, hvor man med smaa Midler af Arbejdsbygninger og Magasiner har skabt et saa harmonisk Billede.” Kommandøren ønskede brændende at Holmens spændende arkitektur og naturskønhed skulle bevares. Hans drøm er gået i opfyldelse. Magasiner og haller er omdannet til boliger. Arkitektur, teater, film og rytmisk musik fylder de gamle værksteder, og Holmen summer af liv. Københavnerne har fået et fristed midt i den larmende storby.