Holmegaard Mose


På billedet ses tørvearbejdere sammen med æltemaskine, lokomobil og tørvejumber.


Tørvegravning i Holmegaard Mose.

Intro

Tørv fra moser er en af de ældste energikilder, som vi har brugt i Danmark siden jernalderen, der fandt sted for godt 2.500 år siden. Indtil midten af 1950erne var tørv en af de vigtigste energikilder i Danmark.


Under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig var det svært at få fat i brændsel som kul og koks. Derfor blev tørv igen en vigtig energikilde i danskernes hverdag. Produktionen af tørv steg, og i 1943 var godt 50.000 kvinder og mænd beskæftiget med at producere tørv.I 1942 var drengen Jørgen med til at grave tørv. Det husker han tilbage på.
Tørvesmuldet blev gravet ud med håndkraft, et slags transportbånd tog det så op til en æltemaskine, hvor det blev blandet med vand til en tyk grød. To - hjulede hestetrukne køretøjer, nærmest lignende Romerske Charioter, kom og blev fyldt, og de kørte ud over de flade græsklædte enge, hvor de udspyede deres læs i lange flade baner ca. 3-4 tommer tykke. En tromle med firkantede udskæringer kørte så henover den våde masse, og på den måde udskar firkantede blokke, eller rettere rektangulære ca. 200 mm x 120mm. De lå så og tørrede i solen, og når de var tørre kom kvinderne og samlede dem op”.
Jørgens mor var en af de kvinder, som gik og stablede alle de udskårne stykker tørv. Tørven blev stablet, røjlet som man kaldte det, i ca. 1 meters højde. Jørgen husker tørvearbejdet som både hård og beskidt. Det var heller ikke helt ufarligt for børn at bevæge sig rundt i moseområde, hvor tørvegravningen efterlod vandfyldte huller, som børn let kunne falde i. Det skete for Jørgen, som dog fik reddet sig op ved voksen hjælp.Tørv dannes i moser og er en aflejring, der består af døde plantedele, der er delvis nedbrudt som følge af manglende ilttilførsel.

Der er flere typer af tørveprodukter fx skæretørv, pressetørv, æltetørv og fræsetørv. Skæretørv udskæres direkte fra mosen. Æltetørv blev fra 1800- tallet lavet ved at tilsætte vand til tørvemassen. Derefter blev vand og tørv æltet sammen og smurt ud i et tykt lag, der senere blev skåret op i passende stykker og tørret.

Efter 1918 fremstillede man pressetørv, der blev fremstillet uden tilsætning af vand. I 1940erne og 1950erne lavede man fræsetørv ved at fræse moseoverfladen.