Holmegaard Mose


Holmegaard Mose. Holmegaard Mose har mange velbevarede bopladser

Intro

Holmegård Mose har landets største koncentration af velbevarede bopladser fra tidlige dele af ældre stenalder. Ud for glasværket er der fundet nogle af verdens ældste og bedst bevarede buer og pile fra ca. 7.000 f. Kr...

Holmegård Mose har landets største koncentration af velbevarede bopladser fra tidlige dele af ældre stenalder. Ud for glasværket er der fundet nogle af verdens ældste og bedst bevarede buer og pile fra ca. 7.000 f. Kr. Samme sted er der udgravet hyttegulve af krydslagte barkflager og talrige måltidsrester i form af dyreknogler, fiskeben og ikke mindst knækkede hasselnøddeskaller. På Trollesgave vest for glasværket (ca. 11.000 f. Kr.) har der i slutningen af istiden været en lille træningslejr, hvor en mester har oplært et par lærlinge i et af datidens basale håndværk: Fremstilling af redskaber af flint. ''”I dag gravede vi i dynger af nøddeskaller” '' Tykke lag af knækkede skaller af hasselnødder kendetegner flere af mosens fint bevarede bopladser fra ældre stenalder. Så da en arbejdsmand under anden verdenskrig i 1940’erne fortalte en lokal amatørarkæolog, at de havde gravet i dynger af nøddeskaller i stedet for tørv, blev der med det samme sendt bud efter Nationalmuseet. Få dage efter var en arkæologisk undersøgelse af tørvegraven sat i værk. Det viste sig, at der tre meter nede i de vandmættede tørvelag fandtes spor af gentagne bosættelser med hyttetomter, værksteder til flinthugning, dynger af måltidsrester og kasserede redskaber i træ, ben og hjortetak. Der er hverken før eller siden fra en så tidlig del af stenalderen i Nordvesteuropa set en boplads med så flot en bevaringsgrad.