Holmegaard Glasværk og herregård


Holmegaard Glasværk. Holmegaard Glasværk


Tegning af Holmegård. Trykt efter Ferdinand Richardts forlæg


Holmegårds Glasværk på afstand. Før i tiden brugte man tørv fra Holmegaard Mose til at opvarme glasovnene

Intro

Herregården Holmegaard ligger øst for Fensmark i Holme Olstrup Sogn ved Næstved. Ejendommen ved Holmegaard Mose er oprindelig fra middelalderen. I 1635 opførte rigsadmiral Claus Daa hovedbygningen i to etager i bindingsværk...

Herregården Holmegaard ligger øst for Fensmark i Holme Olstrup Sogn ved Næstved. Ejendommen ved Holmegaard Mose er oprindelig fra middelalderen. I 1635 opførte rigsadmiral Claus Daa hovedbygningen i to etager i bindingsværk. I 1675 fik amtmanden Otto Krabbe hovedgårdsrettigheder til godset med privilegier som skattefrihed. I 1825 åbnede enkegrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe et glasværk på godsets jord neden for Fensmark Kirke. Her voksede værket op som en forstad til Fensmark med glasmagere og glasarbejdere fra blandt andet Böhmen, Frankrig og senere Jugoslavien. I dag støber værket ved Fensmark glas til emballage. Kunstglasset bliver produceret af Rosendahl i udlandet. ''Højmosen pustede liv i glasværket'' Godsejer Danneskiold-Samsøe og hans hustru Henriette planlagde Holmegaard Glasværk, og Henriette anlagde værket efter hans død. Efter Englandskrigene mistede Danmark i 1814 Norge med bl.a. glasværker. De hjemlige skove var næsten udryddet, så danskerne kunne ikke bygge træfyrede glasværker til erstatning. Men Danneskiold-Samsøes glasværk lå på kanten af Sjællands største tørvemose, Holmegaard Mose. Tørven kunne brænde og opvarme glasovnene. Det sikrede en dansk glasproduktion. Senere blev tørv afløst af olie og gas som brændsel. De gamle tørveskær ligger som søer i højmosen, der i dag er fredet. Træerne bliver fældet og drænene stoppet, så højmosen får en chance for at blive genskabt.