Holmegård i Branderslev


Holmegård i Branderslev. Gårdbrand i 1939.


Holmegård i Branderslev.


Holmegård i Branderslev.

Intro

Holmegård er en properitætgård, der i dag drives af familien la Cour. I perioden 1853-84 drev Carl August Wied gården som forpagter. Carl August Wied er far til forfatteren Gustav Wied.

Holmegård menes at være fra sidste halvdel af 1700-tallet, og dannet ved sammenlægning af to gårde.

Under Kammerråd Jacobsens ejerskab blev der omkring 1835 anlagt et teglværk og pottemageri. Der blev her fremstillet finere lerbrændingsprodukter, bl.a. glaserede sten til de såkaldte porcelænsovne. Pottemageri og teglværk blev nedlagde medens Carl August Wied var ejer.
I 1890 solgte han gården til familien la Cour for 200.000 kr.

Holmegård var hærget af en brand i 1939. I maj 2000 brændte udbygningerne og gift fra laden truede vandværksboringen. Skaden løb op i millioner. I dag er der bygget en stor lade sydøst for gården.


Forfatteren Gustav Wied blev født på Holmegård 6. marts 1858 og døede den 24. oktober 1914 i Roskilde. Han voksede op som 5. barn i en børneflok på 11.
I flere af sine fortællinger fortæller han om barndommen på gården. I haven var der nogle store lindetræer, i hvis bark hans navnetræk var skåret.