Holmegård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Holmegård

Intro

Holmegård hovedgård er en korngård oprettet omkring 1500 som enestegård. Navnet kendes tidligst fra 1550, hvor hovedgården var den langelandske adelsslægt Myltings eje.