Holme Olstrup station


Bro over jernbanen med Holme Olstrup Station i baggrunden. Billedet kan være fra 1960´erne.

Intro

Stationen åbnedes i oktober 1870, da sydbanen toges i brug. Bygningen tegnedes af arkitekten Charles Abrahams, der også tegnede de øvrige stationer på strækningen. Stationen ligger 85,5 km fra København H og 7,4 km fra Næstved station.

Stationen, der oprindeligt blot betegnedes som Olstrup station, opførtes i 1870 med en stationsbygning, stykgodsekspedition, postekspedition og et varehus. I det udseende lå den uberørt hen i næsten 100 år, men sidst i 1960’erne begyndte nedlæggelsen af stationens faciliteter. Først forsvandt stykgodsekspeditionen og i 1968 forsvandt varehuset. Da sikringsanlæggene nedlagdes i løbet af 1980’erne, og den blev fjernstyret fra Roskilde, mistede stationen betydning. Siden har stationen overlevet mange nedlæggelsesforsøg, men i dag benyttes landstationen flittigt af pendlere.

Stationen er beliggende på sydbanen. Sydbanen var i mange år den eneste jernbaneforbindelse mellem København og Næstved. De prestigefyldte internationale tog førtes i 1950'erne via sydbanen - gennem Holme-Olstrup station - videre til Gedser, hvor de via færgeforbindelsen Gedser-Travemunde opnåede forbindelse til lande som Tyskland, Holland og Italien. For stationen fulgte mærkbare ændringer i løbet af 1950’erne. Da fremførtes de store og prestigefyldte internationale tog i stigende omfang over Ringsted. Sydbanen havde dog fortsat stor betydning som godsbane for industrierne i Haslev og Køge. Specielt havde Holme Olstrup en del godstrafik fra industrier som glasværket i Holmegaard, der kunne have mange vogne stående på stationens læssespor.