Hollandsbjerg


Hovedgade

Intro

Landsby med uudflyttede gårde, nyere gadehuse og forsamlingshus, der ligger placeret langs et langstrakt vejforløb. Bystrukturen er velbevaret.