Holløsedyssen


Holløsedyssen


Holløsedyssen set fra Holløsevej

Intro

Holløsedyssen er smukt beliggende på kanten af den brede Susådal. Dyssen er ikke offentlig tilgængelig.

Dyssen ligger på et højdedrag og er synlig fra Holløsevej. Der er flere andre dysser i den nærmeste omegn. Og der har været endnu flere. Dyssen er ca. 57 m lang og 7 meter bred. Der er ca. 98 randsten, hvoraf langt de fleste er stående. Dyssen er dateret til ca. 3950 - 2801 f.Kr.