Holløse Skole


Holløse Skole


Holløse Skole omkr. 1970


Holløse skole


Holløse skole


Holløse skole

Intro

Adresse: Kyse Overdrevs Vej 7, Holløse, 4700 Næstved Der er ikke offentlig adgang.

Ejeren af Gunderslevholm m.fl. godser oprettede i årene 1726-31 15 skoler, deriblandt en skole i landsbyen Tokkerup i Gunderslev sogn. Denne skole var opført i 1726, men allerede 5 år senere blev landsbyen nedlagt og jorden inddraget under Gunderslevholm. Skolen blev derfor flyttet til nabolandsbyen Holløse, hvor den blev genopført. Plessens skoler var ret små, ca. 10,5 m i længden og ca. 7,5 meter i bredden, i alt omkring 80 m2. I den ene ende boede læreren og hans familie – i den anden ende var skolestuen med borde og bænke, der bestod af planker, der var lagt på nedrammede pæle.


I 1842 blev der opført en ny skole i Holløse i 11 fags længde, dvs. ca. 16½ meter. Lærerboligen havde 3 værelser og et kammer. Skolen fungerede indtil 1956, hvor Skelby og Gunderslev kommuner i fællesskab etablerede en ny centralskole i Skelby, Susåskolen. Bygningen er i dag privatbolig.


I 1804 blev den 77-årige Carl Peter Wolker ansat som lærer. Han fortsatte, til han blev 93 år, og døde som 98-årig på Slagelse Hospital. Han kom til Holløse fra Smidstrup, hvor han fem år tidligere var blevet antaget, fordi ”han var en skikkelig gammel mand, der havde god attest fra biskoppen og derfor kom meget i betragtning”. I 1806 skrev biskop Balle, at ”han var flittig og duelig, at børnene lærte at skrive, 7 endog at regne”.