Hollænders Teglværk


Luftfoto af Hollænders Teglværk set mod øst


Ludvigslyst, beliggende i Christian X gade 11, opført af Ludvig Hollænder


Teglværket i Skartved set fra luften

Intro

I 1889 køber Ludvig August Hollænder grunden, hvor Liva ligger idag og flytter sit teglværk fra Hollændervej og herop. Samtidig indfører han produktion af sten i ringovne, som var væsentlig mere effektiv end de tidligere højovne. Teglværket ligger her fremtil 1974, hvor det flyttes til Skartved.

Da teglværket blev anlagt i 1889 lå det langt udenfor byen. Materialet til stenene kunne findes på selve grunden, samt over mod Skt. Hedvigs Klinik, domhuset, op ad Snerlevej samt ved højhusene ved Tvedvej op mod Agtrupvej. De ca. 100 års materialetagning har sat sit præg på landskabet i den sydlige del af Kolding by. Leret i området var fint og fri for sten og kalk. Mange af Koldings kendte bygninger er lavet med sten fra Hollænders teglværk. Munkestenene i Skt. Mikaels Kirke og Sct. Nicolai Kirke kommer herfra. Arbejderne på teglværket var ofte tyskere fra Hollænders hjemegn eller svenskere. Når de tog hjem om efteråret, fik de flæsk og kartofler med sig. At arbejde på et teglværk var sæsonarbejde, da det krævede tørt og varmt vejr at tørre stenene. Arbejderne tog ofte arbejde på saftstationen, da den åbnede i 1899, da arbejdet her foregik om efteråret. Teglværket i Domhusgade producerede ca. en kvart milliard mursten, hvilket svarer til 12.000 huse.

I 1974 rives teglværket i Domhusgade ned og produktionen begyndte samtidig i Skartved. På det nye teglværk var produktionen blevet rationaliseret, ovnene var nu gasfyrede, som kunne give forskellige farvespil i murstenene da gassen kunne stilles til høje temperaturer. Virksomheden lukkes pga oliekrisen og stagnation i byggeriet i 1980.

Ludvig August Hollænder etablerer firmaet i 1974. I 1914 omdannes det til et interessentselskab med den næstældste søn Ludvig Marius Hollænder i spidsen. Han får fem sønner, hvor af Kai og Sophus overtager driften ved farens død i 1954.