Hollændergade i Nakskov


Hollændergade.


Hollændergade set mod Tilegade.


Hollændergade. Hjørnet mod Tilegade.

Intro

Hollændergade forbinder Bredgade og Tilegade, og ligger i forlængelse af Kattesundet. Gaden er på en strækning meget smal, og på venstre side, set fra Tilegade, er der nu etableret en parkeringsplads.

Hollændergade stammer fra omkring 1540. Dengang lå gaden inden for den gamle vold. Navnet mener man dog først stammer fra omkring 1670.

Der er flere forklaringer på navnet Hollændergade: det kan stamme fra, at der boede hollændere i gaden, at der havde boet en mand ved navn Hollænder, eller gaden kan have fået navn efter et hollænderi - den gamle betegnelse for mejeri.

Når man står på hjørnet af Tilegade og Hollændergade, og kikker ned mod den katolske kirke, kan man se at husene i højre side af gaden har højere trapper end husene i venstre side. Det skyldes, at jorden fra Christian d 4's fæstningsvold ikke blev jævnet ud, og at husene derfor kom til at ligge højere oppe end gadens niveau.