Holeby Mølle, Vestervej 3, Holeby


Holeby Bageri, Vestergade 3, Holeby


Holeby Mølle set fra syd -øst

Intro

Holeby mølle var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 32 alen og bygget 1878.

Holeby Mølle og bageri
Holeby mølle var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 32 alen og bygget 1878. Blandt ejerne kan nævnes møller Schulz, som i 1884 solgte møllen til møller H. Chr. Andreasen, fader til den senere indehaver Hans J. Andreasen. Denne lod straks foretage forskellige forbedringer og udviste i øvrigt en overordentlig dygtighed og indsigt i ledelsen af møllen, idet han altid havde for øje at følge tidens udvikling. Dette var da også årsag til, at virksomheden blev til det den blev.

I 1909 lod han opføre en ny bageribygning og installerede nye maskiner foruden en ”strømmens” rørovn. Samme år lod han indlægge en 28 hk. dieselmotor ”B&W”, idet bebyggelsen omkring møllen efterhånden forhindrede tilstrækkelig vindkraft.

I 1920 overtoges møllen af sønnerne, som førte virksomheden frem i samme spor som faderen, idet disse ved modernisering og forbedring stadig holdt møllen på fuld højde med de krav, der stilledes til en landsbymølle med bageri.

I 1932 foretoges atter en forbedring, hvorved der fremstilledes mel ikke blot til eget forbrug, men også produktion til salg. Møllen blev ledet af Hans J. Andreasen, mens det store bageri blev ledet af Peder Andreasen. Der blev også drevet handel med korn- og foderstoffer. Peder Andreasen var bror til ovennævnte Hans J. Andreasen, Holeby Mølle, og medindehaver af møllen med tilhørende virksomhed.

I sine sidste leveår overlod H. Chr. Andreasen driften af den store virksomhed til sine tre sønner. En passede møllen, en bageriet og en brødhandelen til kunderne, medens Andreasen selv cyklede over til Nebbelunde Mølle og passede mølleriet og udsalget der. Han ejede Nebbelunde Mølle.

Bagermester Hans Sukstorff fik revet den gamle mølle i Holeby ned i 1984. Den havde ikke været i brug i en lang årrække, og var stærkt hærget af tidens tand, og kunne være en fare for trafikanter på Industrivej. Kort efter nedrivningen var sket, fik Sukstorff en henvendelse fra Landsforeningen ”Gamle Møllers Værn”, som tilbød en form for økonomisk støtte, såfremt møllen blev bevaret, men på det tidspunkt var det for sent. De har haft mange år til at henvende sig med økonomisk støtte, sagde Hans Sukstorff.
Møllen blev revet ned 1984, nu er der parkeringspladser.