Holeby

Intro

I udkanten af Holeby ligger Gammerl Holeby med kirke fra før 1250. Mange typiske landsby træk er bevaret. Før udskiftningen i 1799 var der 24 gårde og 23 huse. Industri, jernbane og nye boligkvarterer er ligeledes bevaret.

Holeby spejler udviklingen gennem århundreder Holeby er udpeget blandt de 25 mest bevaringsværdige industrimiljøer i Danmark, men samtidig er landsbyen Gammel Holeby stadig synlig syd for landevejen. Enkelte af de 24 gårde ligger tilbage omkring gadekæret og jorden til gårdene ligger stadig som lagkagestykker. Vejene øst-vest og syd-nord blev i 1800 tallet flyttet uden for den gamle landsby og de mange boliger er blevet bygget ved vejene og fabrikkerne blev bygget tæt på banen. Til sidst blev landevejen ført syd om det nye Holeby og skærer ind gennem den gamle landsby, så den nu er adskilt fra kirken, skolen og den nye industriby Holeby. Indbyggertallet steg gradvist fra 259 i 1801 til 1256 i 1930, 2023 i 1989 og er faldet til 1597 i 2010.
/Henning Aggerholm

Anvendt litteratur Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 817f C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. V, 1928 s 351ff Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 26 ff.


Prioritet 1
Kulturmiljøet i Holeby er vurderet som prioritet 1 både på grund af det velbevarede industrimiljø, men også fordi forskellige perioder stadig ses tydeligt i både struktur og bygninger.

kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 40 ff.