Holbergsgade


Ludvig Holberg

Intro

Navngivet den 23. oktober 1899 efter ansøgning fra tømrermester J. Hvorup, der havde en ejendom i gaden. Gaden er opkaldt efter den danske digter Ludvig Holberg (1684-1754).

Holberg er født i Bergen. Han kom 1702 til Københavns Universitet, tog sin første eksamen i 1704, og foretog straks efter sin første udlandsrejse til Amsterdam. I de følgende år fortsatte han sine rejser i Europa, til England, Tyskland, Frankrig og Italien, hvor han videreførte sine studier og satte sig ind i samtidens åndelige strømninger. Ind imellem skrev han, opmuntret af sine universitetslærere, et antal betydelige værker inden for historie og folkeret. I 1717 fik han et professorat ved Københavns Universitetet og blev fra 1730 professor i historie. Hans Danmarks og Norges Beskrivelse blev meget udbredt, og han skrev en danmarkshistorie i tre bind, en kirkehistorie, en jødisk historie, og en samling heltehistorier før han som ældre vendte sig til essayskrivningen med bl.a. fem bind epistler. Her skriver han som sine store samtidige ude i Europa (Montaigne, Voltaire, Montesquieu) om bl.a. samfundsforhold, og fører de europæiske idéer ind på dansk grund. Det er i 1720erne at han skriver de mange komedier vi bedst kender ham for i vore dage.