Hohenwarte

Intro

Gården Hohenwarte blev opført i 1878-80 af slægten Angel. Bygningerne var særdeles usædvanlige og var faktisk en minikopi af det klassicistiske universitetet i Kiel.

Gården Hohenwarte blev opført i 1878-80 af slægten Angel. Bygningerne var særdeles usædvanlige og var faktisk en minikopi af det klassicistiske universitetet i Kiel. I 1908 kom gården i tysk eje.

I 1920erne solgtes meget jord fra gården og i 1949 blev den købt af statens jordlovsudvalg. I 1954 blev gården overdraget til Statens Planteavlsudvalg og blev fuldstændig ombygget til en ny forsøgsstation i 1956.

Nu rummer gården et familieferiecenter.

Litteratur:
Folmer Christiansen: Der var engang – gamle billeder fra Højer egnen, Højer 1990
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2

Kulturarvsstyrelsen - Højer Kanal, Højer Sluse og Højer Dige