Hodde Skolemuseum


Den lille, stråtægte Hodde Gl. Skole. Museet for Varde By og Omegn


Hodde Skolemuseum i Hodde Gl. Skole. Museet for Varde By og Omegn


Det autentiske skoleinteriør giver den helt rigtige fornemmelse af at rejse tilbage i tiden. Museet for Varde By og Omegn


Hodde gl. Skole. Tegning af Gustav Holgersen, 1984. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den charmerende landsbyskole, som var i brug fra 1831 og helt op til 1955, er i dag skolemuseum under Museet for Varde By og Omegn. Skolen står med sine skrivepulte og stråtag som et perfekt tidsbillede på de gode, gamle dage.

Skolemuseet

Den lille, stråtækte skole, som ligger idyllisk i kirkegårdsdiget omkring Hodde kirke, oprettedes i 1831 som følge af Frederik 6.s ”Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark” fra 1814. Da man efterhånden søgte at efterleve den nye lovs bestemmelser, kom undervisningen i vid udstrækning til at foregå i vinterhalvåret. Børnene kunne ikke undværes som medhjælp i landbruget, og fattigfolks børn kunne ikke få tjeneste om sommeren, når de skulle passe skolen. Det blev til ”Den vestjydske Skoleordning”. Hodde skole blev nedlagt i 1955.